Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 24/11/2017
Trong phiên họp tại ngày cuối cùng tại Kỳ họp thứ 4, sáng 24/11, với 433/455 đại biểu tán thành đạt 88,19%, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch.
1 2 3 4 5 ... 13