Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 23/02/2019
Trong lần đầu tiên đưa vào sử dụng, Seabin đã gom được hơn một chục loại rác nhựa, trong đó có cả những chuỗi hạt nhựa và các đầu mẩu thuốc lá.
1 2 3 4 5 ... 7