Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 23/02/2019
Ngành nuôi chim yến bắt đầu từ Khánh Hòa, nơi chim yến đầu tiên về ở. Từ năm 1995, cơn bão số 5 đã đẩy đàn chim Yến từ Thái Lan trôi dạt về đảo Khánh Hòa.
1 2 3 ... 4