Hà Nội, Thứ Ba Ngày 24/04/2018
Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất giấy quy mô lớn ngày đêm xả thải trực tiếp ra sông Thị Tính - một nhánh nhỏ của sông Sài Gòn khiến con sông này ô nhiễm nghiêm trọng.
Sự phát triển phức tạp của làng nghề tại Hà Nội trong thời gian gần đây đã khiến môi trường nước ở những nơi này bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến cuộc sống của người dân Thủ đô hết sức khốn khổ.
1 2 3 4 5 ... 7