Hà Nội, Chủ nhật Ngày 21/10/2018
Tốc độ sụt lún trung bình năm 2015 của vùng ĐBSCL là 1,1 cm/năm, các TP và KCN có tốc độ cao hơn, đến 2,5 cm/năm, còn tại TP.HCM có tốc độ sụt lún tới 7,3 cm/năm.
1 2 3 ... 4