Hà Nội, Thứ Ba Ngày 18/12/2018
Mưa lớn là ngập. Nhưng chống ngập không thể cứ mãi nâng lên: nâng nền, nâng hẻm, nâng đường... mà phải tính đến hạ xuống cũng như dũng cảm từ bỏ kiểu chống ngập ăn đong, tốn kém mà ngập vẫn hoàn ngập.
1 2 3 4 ... 5