Hà Nội, Thứ Hai Ngày 17/12/2018
Doanh nghiệp hoạt động trong khu chế biến hải sản tập trung Lộc An (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) liên tục xả thải chưa qua xử lý làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.
1 2 3 4 5 ... 102