Hà Nội, Thứ Hai Ngày 20/11/2017
Do mưa lớn, hầu hết các hồ chứa ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và các hồ chứa nhỏ ở Nam Trung bộ đã đầy nước.
1 2 3 4 5 ... 16