Hà Nội, Thứ Hai Ngày 17/12/2018
Tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, đất bị khai thác dùng làm san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, bị các doanh nghiệp buôn bán một cách vô tội vạ.
1 2 3 4 5 ... 6