Hà Nội, Thứ Năm Ngày 17/01/2019

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Ánh Tuyết, 11:15 14/05/2018

Trong năm 2017, công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản ở tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

--

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về khoáng sản đã góp phần đưa công tác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 đạt nhiều kết quả như: hệ thống văn bản quản lý về tài nguyên khoáng sản tiếp tục được hoàn thiện; công tác tuyên truyền phố biến pháp luật về khoáng sản được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác quản lý về lĩnh vực khoáng sản; quy hoạch khoáng sản kịp thời, đáp ứng yêu cầu của địa phương; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản đã được quan tâm; hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại một số điểm nóng được tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm.

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt bổ sung thêm 19 khu vực vào Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và đưa 14 khu vực ra khỏi quy hoạch; phê duyệt bổ sung thêm 16 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố lập dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030; UBND tỉnh đã cấp 12 giấy phép thăm dò khoáng sản; phê duyệt 07 báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản và cấp 02 giấy phép khai thác khoáng sản; Chủ tịch UBND tỉnh cho phép 09 tổ chức khai thác đất san lấp, đắp nền cho công trình, chấp thuận cho 23 tổ chức, cá nhân vận chuyển đất dư thừa khi san gạt, hạ cốt nền và 20 tổ chức, cá nhân vận chuyển đất dư thừa khi cải tạo hồ chứa nước, ao nuôi trồng thủy sản làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định, với tổng số tiền 29.059.614.000 đồng.

Sở đã tổ chức 09 cuộc kiểm tra đối với 09 tổ chức được cấp phép khai thác khoáng sản và 03 hộ gia đình cải tạo hồ chứa nước, nuôi trồng thủy sản. Kết quả đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi 02 văn bản chấp thuận cho 02 hộ gia đình cải tạo ao nuôi trồng thủy sản và vận chuyển đất dư thừa; xử phạt vi phạm hành chính 01 doanh nghiệp với số tiền 120 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép 03 tháng; tạm dừng hoạt động khai thác đối với 02 doanh nghiệp để hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND các huyện, thành phố đã tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý 287 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, tổng số tiền xử phạt VPHC 2.595 triệu đồng, tịch thu 16m2 cát, sỏi và truy thu nghĩa vụ tài chính 342,3 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; đã quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; chỉ đạo UBND cấp huyện, xã xây dựng cơ chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với địa phương liên quan ở khu vực giáp ranh, nhất là đối với khai thác cát, sỏi lòng sông. Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; tham mưu xây dựng đề án quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 5/2018.

Trong năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang cấp 12 giấy phép thăm dò khoáng sản cho 12 doanh nghiệp. Hiện tại, 07 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng; 05 doanh nghiệp đã lập hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản, gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; 01 doanh nghiệp đang thi công thăm dò, chưa lập báo cáo kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng. Tính đến tháng 2/2018, trên địa bàn tỉnh có 75 Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn tại 76 khu vực, trong đó 04 Giấy phép do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, 71 giấy phép do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cấp.

Ngoài ra, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trái phép có diễn ra tại một số địa phương, mục đích để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho san lấp mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, sản xuất gạch nung trên địa bàn và đã được cơ quan chức năng cấp huyện, xã kiểm tra, ngăn chặn và xử lý.

Song song với công tác chuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cũng luôn luôn thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản. Kinh phí hỗ trợ cho địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền 13.339,26 triệu đồng.

Số lao động sử dụng và thu nhập bình quân/năm: tổng số lao động trong toàn ngành công nghiệp khai khoáng 2,323 người, tập trung chủ yếu là ngành khai thác than với tổng số lao động là 2.156 người. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Các doanh nghiệp được cấp phép khai thác đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác đã được quan tâm thực hiện, điển hình như: Công ty TNHH MTV 45; Công ty Cổ phần Hợp Nhất; Công ty Cổ phần thương mại Bắc Giang; Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt; Công ty Cổ phần Anh Phong; Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại chuyên mục Khoáng sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Khoáng sản