Hà Nội, Chủ nhật Ngày 24/02/2019

Chuẩn bị xây dựng hệ thống quản lý thông tin tài nguyên lâm nghiệp

Yến Oanh, 08:23 07/06/2018

Ngày 6/6/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Diễn đàn thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng nhằm phục vụ công tác quản lý tài nguyên lâm nghiệp.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống quản lý thông tin tích hợp hoàn thiện (MIS) phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên lâm nghiệp cũng như góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trong sự nghiệp phát triển Kinh tế xã hội chung của Việt Nam.

Các hoạt động chính của Dự án bao gồm việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn thông tin và cơ chế chia sẻ thông tin trong ngành lâm nghiệp, phát triển và duy trì một hệ thống nền công nghệ thông tin trung tâm và Cổng thông tin trong Tổng cục Lâm nghiệp, xây dựng năng lực trong công tác quản lý các thông tin liên quan đến ngành lâm nghiệp và thành lập Trung tâm thông tin lâm nghiệp trong Tổng cục Lâm nghiệp.

Được biết, dự án do Chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan tài trợ.

Cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng này được đánh giá là có ý nghĩa trong việc xây dựng chiến lược lâm nghiệp và rất cần thiết cho công tác quản lý, điều hành ngành lâm nghiệp...

Tại diễn đàn, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn nhấn mạnh cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng này rất có ý nghĩa trong việc xây dựng chiến lược lâm nghiệp và rất cần thiết cho công tác quản lý, điều hành ngành lâm nghiệp.

Bộ dữ liệu tài nguyên rừng có thông tin về 550 huyện ở 60 tỉnh, chứa đựng thông tin về hơn 7 triệu lô rừng. Bộ dữ liệu bước đầu đã thể hiện kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm. Để cơ sở dữ liệu tiếp tục được duy trì trong tương lai, các cơ quan có liên quan cần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để dữ liệu được khai thác hiệu quả. Dữ liệu đầu vào cần đảm bảo tính trung thực và khoa học. Dữ liệu và thông tin tài nguyên rừng phải đảm bảo sự truy cập của các đối tượng người dùng để người dùng có thể tham gia góp ý và đánh giá dữ liệu, trên cơ sở đó hoàn thiện bộ dữ liệu. Tổng cục Lâm nghiệp cần đưa ra những giải pháp để đảm bảo hệ thống vận hành tốt, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ quản trị hệ thống dữ liệu này. Các chủ rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn cần được hướng dẫn không chỉ kỹ thuật lâm sinh mà cả kỹ thuật về tin học để có thể cập nhật cơ sở dữ liệu.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Dự án FORMIS II, dữ liệu hiện có kết quả của Tổng điều tra kiểm kê rừng của 60 tỉnh, dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, dữ liệu đói nghèo, kết quả bảo vệ và phát triển rừng, giống và công ty lâm nghiệp, chi trả dịch vụ môi trường rừng, các khu rừng đặc dụng…hiện tại đang lưu vào hệ thống máy chủ đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp. Hệ thống máy chủ này cho phép kết nối, tải dữ liệu với máy tính tại các hạt kiểm lâm thông qua đường truyền Internet. Dữ liệu được cán bộ Hạt kiểm lâm cấp huyện thu thập và cập nhật hàng năm....

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Chuẩn bị xây dựng hệ thống quản lý thông tin tài nguyên lâm nghiệp tại chuyên mục Tài nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tài nguyên