Hà Nội, Thứ Ba Ngày 19/02/2019
Lấy phiếu tín nhiệm - một trong những phần việc quan trọng nhất của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã hoàn tất. Kết quả kiểm phiếu được công khai đến cử tri cả nước, ngay tức thời.
1 2 3 4 5 6 ... 59