Hà Nội, Thứ Tư Ngày 20/09/2017
Cả cuộc đời say mê làm thơ nhưng ông lại chưa nhận một giải thưởng nào về thơ. Trái lại những câu thơ của ông từ khi mới cầm bút cho đến khi giã từ cõi tạm vẫn được nhiều thế hệ yêu thích.
1 2 3 4 5 ... 19