Thứ bảy, 01/04/2023 02:47 (GMT+7)

6 tháng đầu năm 2017, văn bản nợ đọng giảm so cùng kỳ

MTĐT -  Thứ tư, 05/07/2017 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2017, số văn bản nợ ban hành là 15 văn bản, giảm 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (25 văn bản).


Ảnh minh họa

Qua theo dõi của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 102 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh (48 nghị định, 4 quyết định, 44 thông tư, 6 thông tư liên tịch).

Tính đến hết ngày 30/6/2017, đối với 42 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 27/42 văn bản (18 nghị định, 3 quyết định, 6 thông tư). Số văn bản nợ ban hành là 15/42 văn bản (2 nghị định, 13 thông tư) nợ ban hành quy định chi tiết 8 luật. Trong số 15 văn bản nợ ban hành, có 1 văn bản đang soạn thảo, 9 văn bản đã thẩm định và 5 văn bản đã được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Đối với 60 văn bản quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 14/60 văn bản (10 nghị định, 4 thông tư), đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Còn lại 46/60 văn bản (18 nghị định, 1 quyết định, 21 thông tư, 6 thông tư liên tịch) đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Bộ Tư pháp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục tập trung chỉ đạo, ưu tiên dành nhiều thời gian, tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

Cơ bản các dự án, dự thảo được trình đúng tiến độ; số lượng các dự án được Quốc hội thông qua chiếm tỷ lệ lớn. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, với tổng số 40 văn bản được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2017, giảm 16 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (56 văn bản).

Số văn bản nợ ban hành là 15 văn bản và giảm 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (25 văn bản). Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuyển biến về nhận thức, sự quyết tâm, đầu tư của các bộ, ngành trong công tác xây dựng thể chế.

Tuy nhiên, tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết về cơ bản đã được khắc phục nhưng chưa triệt để, đến nay còn 15 văn bản. Bên cạnh 15 văn bản nợ ban hành nêu trên, còn có 5 văn bản quy định chi tiết thi hành 2 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, từ ngày 1/7/2017, số văn bản “nợ đọng” sẽ tăng lên (20 văn bản).

Tập trung thời gian, nguồn lực xây dựng văn bản

Theo Bộ Tư pháp, trong 6 tháng cuối năm 2017, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ là rất nặng, cụ thể: Xây dựng, ban hành 61 văn bản, gồm 15 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực và 46 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, trong đó có 5 văn bản đã chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 2 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017.

Các bộ, cơ quan ngang bộ cần ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trên cơ sở bám sát một trong các định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới là xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của Chính phủ, chính quyền các cấp.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm thích hợp đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm ban hành, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản không bảo đảm chất lượng.

Theo Báo Chính Phủ

Bạn đang đọc bài viết 6 tháng đầu năm 2017, văn bản nợ đọng giảm so cùng kỳ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới