Thứ bảy, 13/07/2024 07:37 (GMT+7)

Ba Đình: Đảng ủy Khối DN tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2024

Tuệ Nhi -  Thứ sáu, 21/06/2024 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 21/6, Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Ba Đình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Thành: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình; đồng chí Nguyễn Thái Hoàng, Phó Trưởng BTC Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban Đảng Quận ủy, Văn phòng quận ủy; đồng chí Đinh Xuân Hải, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận và các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư và Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối.

Năm 2024 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm Thành phố tiếp tục lực chọn chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, quận tiếp tục xác định phương châm công tác "Đoàn kết - hành động - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả".

Bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy; BCĐ xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; các Ban Đảng Quận ủy. Đảng ủy khối đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tới các chi bộ đảng trực thuộc, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

tm-img-alt
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Tú, Phó Bí thư, Trưởng Ban Kiểm tra Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1 Công tác chính trị tư tưởng:

Phối kết hợp với các Ban Đảng làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của Thủ đô và đất nước: Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu; kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;

Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong cán bộ đảng viên, công nhân viên, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách trong dịp tết cổ truyền của dân tộc 2024. Thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động, để chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; diễn biến về “Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”...

Tuyên truyền phát động các hoạt động kỷ niệm Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

 Triển khai hội nghị triển khai các Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; kế hoạch, tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

2.1 Công tác tổ chức, xây dựng đảng

 Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Xây dựng và ban hành Chương trình công tác của Ban chấp hành; Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2024.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng Chi bộ, Đảng bộ 4 tốt: Kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2023;  Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, kế hoạch số 93-KH/QU về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối năm 2024.

Kiện toàn Bí thư chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật và Thương mại.

 Sáu tháng đầu năm, làm thủ tục tiếp nhận 38 đồng chí chuyển về; chuyển đi 19 đồng chí.

Lập danh sách giới thiệu 18 quần chúng tham gia lớp bồi kết nạp Đảng; Bồi dưỡng đảng viên mới 14 đồng chí.

Kết nạp Đảng viên mới: 11 quần chúng (đạt 44% kế hoạch năm); chuyển đảng chính thức 13 đồng chí. 

Tổ chức Lễ thành lập và ra mắt thành lập mới 02 Chi bộ, (đạt 40% kế hoạch năm): Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế và Du lịch Hà Nội; Chi bộ Tạp chí Người xây dựng.

Phối hợp tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu đảng đợt 3/2/2024 đối với 09 đồng chí  ; Đợt 19/5/2024 đối với 12 đồng chí.

 Tiếp đoàn khảo sát của Quận về đánh giá một số loại hình chi bộ phục vụ cho việc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 93-KH/QU ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

 Tính đến tháng 06/2024, Đảng bộ có 89 chi bộ; với 1020 đảng viên.

3.1. Công tác kiểm tra, giám sát:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng uỷ, việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong toàn đảng bộ.

 Ủy ban Kiểm tra tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng và ban hành kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và UBKT năm 2024.

+ Ban hành quyết định kiểm tra của Cấp ủy về việc việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 đối với 03 chi bộ (Chi bộ Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Thiên An; Chi bộ Hội Cầu đường Hà Nội; Chi bộ Cty CP Thế giới kỹ thuật Miền Bắc)

+ Ủy ban kiểm tra ban hành quyết định kiểm tra giám sát đối với 03 chi bộ (Giám sát đối với Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế Thương mại về việc thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và tiếp thị và chi bộ Cty Cổ phần VKC Group)

Tiếp tục đôn đốc các chi bộ thực hiện Công văn số 26-CV/QU ngày 22/7/2020 của Quận ủy về tăng cường công tác nghiệp vụ đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ; rà soát danh sách đảng viên hiện không còn công tác tại các đơn vị để hướng dẫn chi bộ chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên về nơi công tác mới hoặc nơi cư trú...

4.1. Công tác vận động quần chúng:

Tuyên truyền vận động các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong doanh nghiệp.

 Duy trì đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường phát triển kinh tế một cách vững chắc, tạo lập môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh nhằm thu đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tham gia ủng hộ quĩ “Vì biển đảo”: 05 triệu đồng; Quỹ “Vì Người nghèo”: 05 triệu đồng.

Tổ chức Đoàn đi thực tế dâng hương tại Đền thờ Quang Trung và khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890- 19/5/2024.

tm-img-alt
Đồng chí Vũ Minh Tú, Phó Bí thư, Trưởng Ban Kiểm tra Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Chỉ đạo các chi bộ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giữ gìn ANCT-TTATXH, đảm bảo vệ sinh môi trường và trách nhiệm với địa phương trên địa bàn quận. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm ổn định, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân lao động.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản các chỉ tiêu đảm bảo so với kế hoạch đề ra, việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm chu đáo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy khối đề nghị các cấp ủy, chi bộ khắc phục một số nội dung sau:

Qua theo dõi, việc tổ chức tự đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2023 tại một số chi bộ chưa được triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn; các tài liệu, văn bản báo cáo gửi về Đảng ủy còn chậm, muộn, chưa đảm bảo nội dung chất lượng theo yêu cầu (bản tự kiểm điểm đảng viên còn hình thức).

Báo cáo định kỳ cũng như việc thu nộp đảng phí của một số chi bộ chưa đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Thông tin phản hồi, gắn kết giữa các chi bộ và giữa cấp ủy chi bộ với Đảng ủy cấp trên còn chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu (văn bản chỉ đạo quán triệt các chủ trương, hoạt động của Đảng ủy khối được gửi qua đường truyền nhận tới chi bộ nhưng thường bị chậm triển khai quán triệt trong chi bộ, đảng viên)

 IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Trước tình hình xung đột chính trị - kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận nói chung và của các đơn vị sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, triển khai và thực hiện có chất lượng, hiệu quả một số nội dung sau:

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024); 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)

Lãnh đạo có hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ; An toàn lao động; An ninh trật tự, đảm bảo giữ vững và ổn định về ANCT - TTATXH, an toàn các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị cũng như các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên sâu sát chỉ đạo các chi bộ được phân công theo dõi khắc phục các hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2023

 Các cấp ủy chi bộ nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên. Rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư; Quy định số 09-QĐ/TU; Hướng dẫn số 11 & 12-HD/BTCTU ngày 21/11/2022; Đề án số 07- ĐA/QU)

Tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, công tác quản lý đảng viên. Phấn đấu thành lập mới 03 tổ chức đảng; kết nạp 14 đảng viên. Phối hợp tổ chức Lễ trao Huy hiệu đảng đợt 2/9; 7/11 đối với đảng viên hoạt động, công tác lâu năm trong Đảng bộ.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề với những nội dung cụ thể, thiết thực; Tổ chức cho cán bộ đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện năm 2024, nhằm khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân.

Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, tập trung thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại các cơ quan đơn vị.

Tiến hành kiểm tra, giám sát các chi bộ đảng (theo kế hoạch). Rà soát, kiện toàn các tổ chức Đảng yếu kém không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; giải thể các chi bộ không còn phù hợp về mặt tổ chức.

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2027, tiến tới Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Quận

Thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quận ủy, Thành ủy.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hải, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình triển khai Chuyên đề: “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong các Doanh nghiệp”.

tm-img-alt
Đồng chí Đinh Xuân Hải, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình triển khai Chuyên đề: “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong các Doanh nghiệp”.

Đồng chí Đinh Xuân Hải đã trình bày rất chi tiết về thực trạng về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, chưa đầy một năm trên địa bàn Thủ đô xảy ra một số vụ cháy liên quan đến nhà cao tầng, nhà ở cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của  công dân và doanh nghiệp. Từ đó chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan:

Nguyên nhân chủ quan:Một bộ phận cán bộ, nhân dân còn tư tưởng chủ quan; một số chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm, chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; Cơ quan quản lý, chính quyền địa phương có nơi, có lúc còn buông lỏng quản lý, vẫn còn tình trạng xây dựng công trình sai phép; thiếu kiểm tra, giám sát để những cơ sở chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đi vào hoạt động.

Nguyên nhân khách quan:  Về cơ sở hạ tầng, điều kiện sống: Các vụ cháy gần đây thường xảy ra ở các khu chung cư mini, các khu trọ bình dân nằm trong các ngõ sâu, hẻm sâu không đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cũng như qui định về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; Thực tế trên địa bàn đô thị hầu hết mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ là rất lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thời điểm nào nhưng nguy hiểm nhất là hết ngày người thuê khóa cửa ra về, chủ nhà thì hết trách nhiệm đến khi xảy ra hỏa hoạn thì đã quá muộn;  Các mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất rễ xảy ra cháy nổ do phải tận dụng không gian tối đa cho mục đích kinh doanh nên hạn chế không gian dành cho thoát hiểm, thoát khói và bố trí công cụ cứu hộ, cứu nạn.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC, CNCH trong tình hình mới, các cấp ủy đảng từ TW đến các địa phương ban hành rất nhiều văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCCC, CHCN. Quận ủy có nghị quyết số 23-NQ/QU ngày 15/9/2023; Kết luận số 445-KL/QU ngày 30/5/2024 về tiếp tục đẩy mạnh công tác PCCC, CHCN trên địa bàn quận trong tình hình mới.

tm-img-alt
Đồng chí Nguyễn Công Thành: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình phát biểu tại Hội nghị

Bám sát Nghị quyết, Kế hoạch của Quận ủy, hằng năm Đảng ủy khối đều xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong các Doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối.

Từ việc chủ động, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối kết hợp hiệu quả của các ngành, các cấp từ quận đến cơ sở trong công tác tuyên truyền về PCCC, CHCN đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, nhận thức và kiến thức về các qui định của pháp luật về PCCC, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, cách thoát nạn, cứu người và xử lý ban đầu khi có cháy nổ xảy ra. Từ đó công tác PCCC được người dân, cán bộ nhân viên, người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Qua đó những năm gần đây trên địa bàn quận và các doanh nghiệp trực thuộc quận không để xảy ra những vụ việc cháy nổ nghiêm trọng thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và doanh nghiệp.

Đề cập tới nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Đinh Xuân Hải cho biết thêm: 

"Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy với phương châm“sâu hơn, kỹ hơn, thực chất hơn”; tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành, chủ động phòng ngừa, kỹ năng xử lý và kỷ cương thực hiện các quy định về PCCC&CNCH của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động.

Phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục, tập trung phòng ngừa là chủ yếu. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải được triển khai quyết liệt, toàn diện từ cơ sở, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các cấp ủy đảng nghiêm túc cụ thể hóa, ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo trong công tác phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu hiện nay, phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, UBND quận.

Tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, hội họp, hội nghị … nhằm tuyên truyền sâu hơn, kỹ hơn về công tác PCCC để các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ tầm quan trọng của phòng chống cháy nổ; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương thực hiện, đặc biệt là chủ động phòng ngừa và thực hiện nghiêm các quy định về PCCC, CNCH.

Tổ chức rà soát, kiểm tra các thiết bị an toàn PCCC tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để đánh giá đúng thực trạng, có ngay giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, phấn đấu không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và thiệt hại lớn về tài sản.

Chủ động nghiên cứu, xây dựng các phương án và giải pháp cụ thể về công tác PCCC; quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban đầu phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, qua đó chủ động, kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Tăng cường kiểm tra của cấp ủy trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kết quả thực hiện công tác PCCC là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm.

Bạn đang đọc bài viết Ba Đình: Đảng ủy Khối DN tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thương hiệu đồng hành