Với mục tiêu góp phần kích cầu du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, địa phương sẽ tổ chức Chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022 từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023.

Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh và nâng cao thương hiệu “Lục Ngạn - Miền quả ngọt”, quảng bá hình ảnh du lịch Lục Ngạn - Bắc Giang đồng thời giới thiệu, khai thác có hiệu quả thế mạnh về du lịch sinh thái, trải nghiệm vùng cây ăn quả cùng những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện.

tm-img-alt
Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết huyện xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước trở thành ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế.