Thứ sáu, 30/09/2022 12:31 (GMT+7)

Bắc Ninh: Công ty Phú Giang vi phạm pháp luật môi trường

Nhóm PV -  Thứ tư, 04/09/2019 09:23 (GMT+7)

Cty TNHH Giấy và Bao bì Phú Giang (CCN Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh) không xây lắp công trình bảo vệ môi trường, không báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ, hành vi xả thải vượt quy chuẩn…

Vi phạm pháp luật

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã thông tin trong các bài viết trước về CCN Phú Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vi phạm nghiêm trọng pháp luật môi trường. UBND tỉnh Bắc Ninh đã có kết luận thanh tra về vấn đề này chỉ rõ vi phạm của từng doanh nghiệp, đơn vị cụ thể.

Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn không có chuyển biến. Môi trường tại CCN này vẫn ngày đêm bị bức tử trong đó có cả Cty TNHH Giấy và Bao bì Phú Giang (Cty Phú Giang).

Thông tin về Cty Giấy và Bao bì Phú Giang.

 Qua tìm hiểu được biết Cty Phú Giang về chức năng kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các loại giấy và bao bì carton sóng; Kinh doanh nguyên liệu giấy, thiết bị vật tư ngành giấy và bao bì carton; Mua bán, lắp đặt thiết bị vật tư ngành giấy và bao bì carton; Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, văn hóa thể thao, khách sạn du lịch.

Trong kết luận thanh tra số 2234 ngày 25/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ Cty TNHH Giấy và Bao bì Phú Giang không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định vi phạm điểm d, khoản 3, điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

Bên cạnh đó, Cty TNHH giấy và bao bì Phú Giang cũng không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo quy định vi phạm điểm a, khoản 1, điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

Kết luận thanh tra 2234 về việc Phú Giang vi phạm pháp luật môi trường.

 Đặc biệt, Cty TNHH giấy và bao bì Phú Giang có hành vi xả thải vượt quy chuẩn cho phép, vi phạm điều 13, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

Ngoài vấn đề vi phạm pháp luật môi trường Cty Phú Giang cũng vi phạm hàng loạt các lĩnh vực khác như lấn chiếm hàng nghìn mét vuông đất, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, xây dựng trên đất ngoài chỉ giới hàng nghìn mét vuông…

Trong lĩnh vực an toàn lao động, bảo hiểm xã hội Cty này cũng có những vi phạm quy định pháp luật.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ra kết luận thanh tra số 1548/KL-UBND ngày 8/5/2019 về thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Tại kết luận thanh tra này tỉnh cũng yêu cầu Cty TNHH giấy và bao bì Phú Giang thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra số 2234 ngày 25/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quy trình chặt chẽ

Qua tìm hiểu được biết quy trình để được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất rất chặt chẽ. Sau khi Bộ tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sẽ giao cho Tổng cục Môi trường xem xét hồ sơ trình Bộ TN&MT thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường; trường hợp cần thiết, tiến hành lấy mẫu, phân tích, tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan và quyết định việc cấp, từ chối cấp Giấy xác nhận.

Trụ sở của Cty Giấy Phú Giang.

 PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã liên hệ với Cty Phú Giang nhằm làm rõ những thông tin trên. Tuy nhiên, bảo vệ công ty cho biết lãnh đạo không ai có nhà… Với những quy định như vậy Cty Phú Giang liệu có đủ điều kiện để nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT quy định về: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

a) Một (01) văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bẩy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫy quy định tại phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo thông tư này;

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

d) Một (01) trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

đ) Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có);

e) Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);

g) Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung);

h) Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư này.

Bài 2: Bộ TN&MT cấp giấy cho Cty Phú Giang có bất thường? 

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Công ty Phú Giang vi phạm pháp luật môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới