Thứ sáu, 02/06/2023 11:59 (GMT+7)

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hành động giảm phát thải khí mê-tan

MTĐT -  Thứ ba, 21/03/2023 09:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 14 tháng 3 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 569/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030, bao gồm 6 nhiệm vụ cụ thể và danh mục 16 nhiệm vụ ưu tiên. Cụ thể: 

Kế hoạch bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu về giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện nỗ lực quốc gia giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức phát thải khí mê-tan năm 2020.

Trong đó, 6 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực, nhận thức; tăng cường hợp tác song phương, đa phương và huy động nguồn lực; giám sát, đánh giá.

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ ưu tiên: Xây dựng kế hoạch chi tiết giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật về giảm phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; xây dựng cơ chế, chính sách quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon, bao gồm giảm phát thải khí mê-tan.

Bộ sẽ nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn áp dụng phương pháp kiểm kê khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải ở bậc cao nhất phù hợp điều kiện Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số phát thải khí mê-tan đặc trưng quốc gia cũng được thực hiện cho 2 lĩnh vực: Quản lý chất thải rắn; xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt.

Đối với các nhiệm vụ dài hạn, từ nay đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, tái chế, công nghệ xử lý chất thải; điều tra, đánh giá hiện trạng tại các địa phương; tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cũng như chuyển giao công nghệ tiên tiến trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải...

Trên cơ sở nội dung của kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chủ động, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây: 

Khánh Hà

Bạn đang đọc bài viết Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hành động giảm phát thải khí mê-tan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kế hoạch thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia vừa ký Quyết định số 36/QĐ-HĐTĐQH ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin mới