Thứ bảy, 23/09/2023 07:35 (GMT+7)

Bảo đảm cơ chế giám sát phân cấp trong lĩnh vực xây dựng

MTĐT -  Thứ sáu, 06/01/2023 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một trong những nội dung cốt lõi đặt ra khi phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của nền kinh tế là bảo đảm cơ chế giám sát.

Một trong những nội dung cốt lõi đặt ra khi phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của nền kinh tế là bảo đảm cơ chế giám sát. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng có những quy định bảo đảm thực hiện nội dung này.

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Trong năm 2022, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo yêu cầu Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1963/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và 2022; Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Cụ thể, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ngày 14/10/2022, lấy ý kiến thành viên Chính phủ ngày 02/11/2022 và hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ; đồng thời tiếp tục trình Dự thảo Nghị định để Chính phủ ban hành ngày 14/12/2022.

Bảo đảm cơ chế giám sát phân cấp trong lĩnh vực xây dựng
Dịch vụ công trực tuyến cung cấp thông tin quy hoạch tại địa chỉ: https://dvcquyhoach.xaydung.gov.vn.

Nội dung Dự thảo Nghị định theo hướng: Tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: sát hạch trực tuyến phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Đẩy mạnh phân cấp, tạo chủ động cho địa phương; Làm rõ, minh bạch hóa quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí, tuân thủ pháp luật...

Dự thảo Nghị định cũng đồng thời bổ sung các nội dung quy định về: Kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm cơ chế giám sát, kiểm tra của cơ quan phân cấp, ủy quyền đối với cơ quan được phân cấp, ủy quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền, tăng cường quản lý nhà nước ngành Xây dựng; Bổ sung một số quy định nguyên tắc trong việc giảm một số loại tài liệu, văn bản pháp lý khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các loại giấy tờ này có thể khai thác được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng để bảo đảm có thể thực hiện ngay khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng hoàn thiện, đi vào khai thác, sử dụng…

Cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh

Trước đó, thực hiện Quyết định số 1963/QĐ-TTg ngày 22/11/2021, Bộ Xây dựng đã bổ sung hình thức sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Gia hạn Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Không yêu cầu cung cấp “bản gốc Chứng chỉ năng lực đã được cấp” khi nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mà chỉ cần cung cấp “mã số Chứng chỉ năng lực đã được cấp”…

Bổ sung hình thức sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Bỏ yêu cầu cá nhân đề nghị cấp lại, gia hạn Chứng chỉ hành nghề kiến trúc phải thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm.

Không yêu cầu thực hiện việc tổ chức đánh giá tại phòng thí nghiệm đối với tất cả các trường hợp có nhu cầu bổ sung, sửa đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp, chỉ yêu cầu đánh giá tại phòng thí nghiệm đối với trường hợp có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung về các chỉ tiêu thí nghiệm được hoạt động.

Bảo đảm cơ chế giám sát phân cấp trong lĩnh vực xây dựng
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Thực hiện việc cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với trường hợp không yêu cầu đánh giá tại phòng thí nghiệm…

Phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh đối với một số dự án/công trình nhóm B, nhóm C do cơ quan Trung ương phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư...

Giảm một số loại tài liệu, văn bản pháp lý trong hồ sơ trình thẩm định mà có thể khai thác được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, chỉ cần kê khai thông tin trong Tờ trình mà không yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực hay bản chính...

Phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh đối với một số dự án/công trình: công trình cấp II, cấp III, cấp thuộc dự án nhóm C hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD do cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư...

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022, một trong những nội dung các phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng thực hiện trong giai đoạn 2022-2025 là: Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án BĐS đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ UBND cấp tỉnh về UBND cấp huyện, đồng thời quy định rõ quy trình, trách nhiệm của UBND cấp huyện trong phối hợp với Sở Xây dựng để xác định nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ UBND cấp tỉnh về Sở Xây dựng…

Bạn đang đọc bài viết Bảo đảm cơ chế giám sát phân cấp trong lĩnh vực xây dựng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Thanh Nga/tapchixaydung.vn

Cùng chuyên mục

Kế hoạch thẩm định tuyến metro số 5 Hà Nội
Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa phê duyệt Kế hoạch thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc.
Đồng Nai đề xuất làm 2 tuyến metro kết nối TP.HCM
Sở GTVT tỉnh Đồng Nai vừa đề xuất đơn vị tư vấn nghiên cứu đưa hệ thống đường sắt đô thị (metro) kết nối các đô thị lớn, các cảng hàng không trên địa bàn Đồng Nai vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Tin mới