Thứ năm, 25/07/2024 01:55 (GMT+7)

Bến Tre: Triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước

Trâm Anh -  Thứ bảy, 08/06/2024 15:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở TN&MT tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các văn bản nêu trên đến các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TNN trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh Bến Tre ban hành văn bản đề nghị, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác; trong đó, tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước (TNN) trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật TNN số 28/2023/QH15; Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TNN, Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ TNN và tiền cấp quyền khai thác TNN, Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TNN, Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TNN và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản TNN, Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc TNN dưới đất.

tm-img-alt
Người dân Bến Tre đến lấy nước ngọt từ hệ thống lọc RO của nhà máy nước Long Định. Ảnh: Đồng Hà

Tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về TNN ở địa phương đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số53/2024/NĐ-CP, Nghị định số54/2024/NĐ-CP, Thông tư số03/2024/TT-BTNMT, Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT, Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT; trong đó, lưu ý đến các quy định liên quan đến vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20-5-2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật TNN năm 2023; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; điều hòa, phân phối TNN; phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra; cấp, gia hạn, điều chỉnh,... giấy phép về TNN; phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xác định, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu; bảo vệ nước dưới đất.

Tiếp tục thực hiện rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TNN thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố triển khai xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất. UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận kê khai việc khai thác nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số54/2024/NĐ-CP.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các văn bản nêu trên đến các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TNN trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục cập nhật chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành đối với các giấy phép mới do UBND tỉnh cấp vào cơ sở dữ liệu giấy phép TNN dùng chung tại địa chỉ https://gstnn-gp.monre.gov.vn. Rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác TNN đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác TNN mà chưa nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác TNN khẩn trương thực hiện nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác TNN tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện, nguồn lực, điều kiện thực tế và tình hình cụ thể, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho Sở TN&MT cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác TNN, giấy phép thăm dò nước dưới đất theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật có liên quan. Là cơ quan đầu mối phối hợp, hỗ trợ, thực hiện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các khó khăn, vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện./.

Bạn đang đọc bài viết Bến Tre: Triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện đời...
Kiếp nhân sinh nếm cay đắng ngọt bùi///Người mới thấy ung dung là tốt nhất///Qua sóng gió gập ghềnh và được mất///Mới biết rằng an ổn quý biết bao

Thương hiệu đồng hành