Thứ năm, 25/07/2024 00:31 (GMT+7)

Bình Định: Bố trí hơn 36 tỷ đồng để thực hiện trồng rừng thay thế

Công Lực -  Thứ năm, 06/06/2024 15:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, trong năm 2024 sẽ bố trí nguồn kinh phí gần 36,5 tỷ đồng để cấp cho 3 Công ty Lâm nghiệp nhằm trồng 443,92 ha rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 5 đơn vị đăng ký trồng rừng thay thế với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, với diện tích 483,01 ha (gồm: Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn; Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh; Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn). Sau khi kiểm tra, rà soát, 2 đơn vị là Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn (tổng diện tích 2 đơn vị là 38,84 ha) đang sử dụng vốn ngân sách nhà nước để trồng rừng nên không thuộc đối tượng áp dụng.

tm-img-alt

Trong năm 2024 sẽ bố trí nguồn kinh phí gần 36,5 tỷ đồng để thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Còn lại diện tích 443,92 ha tương ứng kinh phí gần 36,5 tỷ đồng cấp cho 3 Công ty lâm nghiệp đủ điều kiện áp dụng trồng rừng sản xuất từ nguồn kinh phí của các chủ dự án đã nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh nhưng chưa có kế hoạch, nội dung chi, chưa sử dụng trước ngày Thông tư số 22/2023/TTBNNPTNT ngày 15/12/2023 có hiệu lực; theo đơn giá 82.039.000 đồng/ha. Bao gồm: Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn: 50 ha, tương ứng kinh phí: 4,101 tỷ đồng; Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh: 315,24 ha tương ứng: 25,861 tỷ đồng; Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn: 78,68 ha tương ứng: 6,454 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với diện tích đăng ký thực hiện trồng rừng thay thế áp dụng từ nguồnkinh phí sau ngày Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 cóhiệu lực (Theo đơn giá 126.020.000 đồng/ha tại Quyết định số 192/QĐ-UBNDngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Bình Định). Tổng diện tích đăng ký là 174,74 ha; trong đó: Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, diện tích 164,5 ha. Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân, diện tích 10,24 ha.

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Bố trí hơn 36 tỷ đồng để thực hiện trồng rừng thay thế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện đời...
Kiếp nhân sinh nếm cay đắng ngọt bùi///Người mới thấy ung dung là tốt nhất///Qua sóng gió gập ghềnh và được mất///Mới biết rằng an ổn quý biết bao

Thương hiệu đồng hành