Thứ sáu, 12/07/2024 17:50 (GMT+7)

Bình Dương: Sở Công Thương thông tin việc di dời các khu công nghiệp

Duy Anh -  Thứ năm, 16/05/2024 09:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 15/5, ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương chủ trì buổi họp báo thông tin về kế hoạch di dời, chuyển đổi công năng đối với doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại họp báo, Sở Công Thương Bình Dương thông tin hiện đơn vị này là cơ quan đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương”. Trong đó, việc di dời sẽ thực hiện từ năm 2020 - 2030.

Sở Công Thương Bình Dương thông tin về kế hoạch di dời các khu công nghiệp
Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo - (Ảnh Thanh Minh)

Sở Công Thương Bình Dương khẳng định, về số lượng doanh nghiệp phải di dời, chuyển đổi công năng là 2.900 nhà máy theo đề án được phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế. Nguyên nhân là do quá trình phát triển, những năm qua đã có nhiều nhà máy xí nghiệp đã tự chuyển đổi công năng, di dời và đổi mới công nghệ. Chính vì vậy, cần xem xét, đánh giá lại một cách chi tiết, cụ thể phù hợp với tình hình hiện nay.

Theo Sở Công Thương Bình Dương, tinh thần chỉ đạo của tỉnh là trong thành phố thì vẫn có doanh nghiệp được phép hoạt động sản xuất công nghiệp và việc hoạt động sản xuất đó phải đảm bảo yêu cầu về quy hoạch phát triển của tỉnh, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Do đó, việc xây dựng chính sách di dời và chuyển đổi công năng phải đảm bảo các yêu cầu như: Đảm bảo sự đồng thuận, phục vụ hài hòa lợi ích theo thứ tự ưu tiên: người lao động, doanh nghiệp, nhà nước và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, phải tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và tổ chức các hội thảo, hội nghị tham vấn nhà khoa học, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và người lao động để đánh giá tính khả thi khi triển khai thực hiện. Đồng thời, có kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện rõ ràng; tổ chức thực hiện thí điểm việc di dời, chuyển đổi công năng (thực hiện với các doanh nghiệp tự nguyện đăng ký) nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, trước khi nhân rộng và tổ chức thực hiện.

Sở Công Thương Bình Dương cho biết, trong giai đoạn này, các cơ quan tham mưu mới đang tiến hành dự thảo việc xây dựng Tiêu chí xác định các doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng. Sau khi Tiêu chí xác định các doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng được ban hành, Ban Chỉ đạo các thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát sẽ tổ chức rà soát, xem xét đánh giá để xác định đối tượng và danh sách các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải chuyển đổi công năng, di dời. Từ đó, mới xác định được số lượng cụ thể các doanh nghiệp phải chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các thành phố phía Nam của tỉnh là bao nhiêu?

Để thực hiện được việc di dời, chuyển đổi công năng các cơ sở sản xuất công nghiệp trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Xây dựng được tiêu chí xác định các doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng; xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ di dời, chuyển đổi công năng đối với các doanh nghiệp, người lao động; định hướng các khu, cụm công nghiệp phục vụ di dời.

Cùng với đó, triển khai thí điểm thực hiện di dời các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam vào các khu, cụm công nghiệp (thực hiện với các doanh nghiệp tự nguyện đăng ký); tổng kết đánh giá kết quả triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm; sau đó triển khai thực hiện chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp theo lộ trình.

“Các nhiệm vụ trên vẫn trong quá trình xây dựng dự thảo, sau khi hoàn thành dự thảo sẽ tổ chức hội thảo, lấy kiến chuyên gia, nhà quản lý, đối tượng bị tác động... Và tinh thần việc xem xét xây dựng dự thảo, xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện có lộ trình, đảm bảo hài hòa lợi ích người lao động, doanh nghiệp và nhà nước, đảm bảo quan điểm chỉ đạo của tỉnh đã nêu ở trên và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành” - Sở Công Thương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương - cho biết thêm: Hiện nay, quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã trình và chờ Chính phủ phê duyệt. Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, tỉnh Bình Dương mới tiến hành các bước đi cụ thể để tổ chức thực hiện có kế hoạch và lộ trình phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động - doanh nghiệp và Nhà nước. Đồng thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương. Các bước đi và lộ trình thực hiện sẽ thông tin một cách đầy đủ để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Theo Giám đốc Sở Công Thương, để triển khai thực hiện được kế hoạch di dời, chuyển đổi công năng, phải trả lời được 3 câu hỏi sau: Di dời đi đâu, đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp nào? Những điều kiện hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp như thế nào? Địa điểm tại vị trí cũ để làm gì?

Về việc di dời đi đâu, đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp nào: ông Nguyễn Thanh Toàn cho biết, định hướng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ di dời (hay còn gọi điểm đến), hiện nay, tỉnh đã quy hoạch các 8 khu công nghiệp, phục vụ di dời, tổng diện tích khoảng 5.842 ha. Cụ thể các khu công nghiệp: Khu công nghiệp Cây Trường (đang quy hoạch xây dựng) huyện Bàu Bàng; Khu công nghiệp Bàu Bàng 3 (huyện Bàu Bàng); Khu công nghiệp Dầu Tiếng 1A (huyện Dầu Tiếng); Khu công nghiệp Bàu Bàng 4 (huyện Bàu Bàng); Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 (huyện Bắc Tân Uyên); Khu công nghiệp Dầu Tiếng 5 (huyện Dầu Tiếng); Khu công nghiệp Phú Giáo 4 (huyện Phú Giáo); Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 4 (huyện Bắc Tân Uyên).

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quy hoạch 25 cụm công nghiệp phục vụ di dời với tổng diện tích khoảng 1.743 ha, cụ thể: Huyện Dầu Tiếng: 10 cụm công nghiệp tổng diện tích 725 ha, bao gồm 6 cụm công nghiệp chuyên ngành bố trí từ 50% quỹ đất phục vụ di dời (Thanh An 1, An Lập 2, Định Hiệp 2, Định Hiệp 3, Thanh An 2, Thanh An 3); 4 cụm công nghiệp đa ngành bố trí từ 30% quỹ đất phục vụ di dời (An Lập, Long Tân, Định Hiệp 1, An Lập 3).

Trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên: 7 cụm công nghiệp tổng diện tích 493,5 ha, bao gồm 3 cụm công nghiệp chuyên ngành bố trí từ 50% quỹ đất phục vụ di dời (Tân Định 2, Tân Định 3, Tân Định 4); 4 cụm công nghiệp đa ngành bố trí từ 30% quỹ đất phục vụ di dời (Tân Định 1, Tân Định 5, Tân Mỹ 2, Tân Mỹ 3).

Còn tại huyện Phú Giáo: 8 cụm công nghiệp, tổng diện tích 524,46 ha, bao gồm 3 cụm công nghiệp chuyên ngành bố trí từ 50% quỹ đất phục vụ di dời (Bố Lá 3, An Bình 4, Bố Lá 4); 5 cụm công nghiệp đa ngành bố trí từ 30% quỹ đất phục vụ di dời (Tam Lập 2, Tam Lập 5, An Bình 1, Bố Lá 1, Bố Lá 2).

Ngoài ra, trên địa bàn các huyện phía Bắc (Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo), ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì hạ tầng xã hội đi kèm như nhà ở cho công nhân, hạ tầng giao thông, dịch vụ y tế, trường học… sẽ được tỉnh quy hoạch và đầu tư.

Về những điều kiện hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, ông Nguyễn Thanh Toàn cho biết, tỉnh sẽ có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động sẽ được xây dựng cụ thể, rõ đối tượng, nội dung thụ hưởng phải linh hoạt, sát tình hình thực tiễn để đảm bảo sự đồng thuận, phục vụ hài hòa lợi ích người lao động, doanh nghiệp và nhà nước.

Dự kiến sẽ có 12 chính sách, trong đó có 10 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gồm: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng/nhà xưởng, sử dụng đất tại vị trí cũ phù hợp với quy hoạch tỉnh; Chính sách bố trí quỹ đất phù hợp để phục vụ di dời; Chính sách cho nợ, giãn thời gian nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Chính sách hỗ trợ phí, lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính; Chính sách vay ưu đãi hỗ trợ đầu tư mới; Chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở hiện hành.

Chính sách tạo quỹ đất sạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân; Chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng; Chính sách hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư, chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền thiết bị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình trong làng nghề, khu dân cư di dời vào trong cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024; Chính sách hỗ trợ tiền thuê đất, nhà xưởng tại địa điểm mới đối với các doanh nghiệp di dời, thông qua việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và có cam kết của chủ đầu tư về phục vụ di dời, ưu đãi giá thuê đất, thuê nhà xưởng cho doanh nghiệp di dời.

Còn có 2 chính sách hỗ trợ người lao động như: Chính sách hỗ trợ người lao động trong thời gian phải ngừng việc do di dời: hỗ trợ cho tiền lương mỗi tháng ngừng việc, (áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành tại thời điểm hỗ trợ); tỷ lệ tiền lương cho mỗi tháng ngừng việc sẽ căn cứ theo thời gian làm việc của người lao động; chính sách đào tạo nghề dành cho người lao động: Đề xuất chính sách theo hướng mở rộng đối tượng hỗ trợ (bổ sung đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do di dời doanh nghiệp); nâng mức hỗ trợ đào tạo.

“Theo đó, trong kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ xin chủ trương chính sách nào ưu tiên thực hiện trước” - ông Nguyễn Thanh Toàn nói.

Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cũng thông tin, tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công năng, hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng, nhà xưởng, sử dụng đất tại vị trí cũ phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Về lộ trình thực hiện di dời, chuyển đổi công năng, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cho biết, sẽ thí điểm thực hiện di dời các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bình Đường trong năm sau và một số doanh nghiệp tự nguyện đăng ký di dời, chuyển đổi công năng. Sau khi thí điểm thực hiện sẽ tổng kết đánh giá kết quả triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm. Sau đó, sẽ triển khai thực hiện chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp theo lộ trình.

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Sở Công Thương thông tin việc di dời các khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai thác điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp
Trước xu thế phát triển và nhu cầu của nhà đầu tư về nguồn năng lượng xanh, nhiều chủ đầu tư khai thác lợi thế sẵn có từ các khu công nghiệp đang hoạt động để phát triển nguồn năng lượng tái tạo, qua đó tăng khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng.
Hưng Yên: Đồng ý mở rộng quy mô Khu công nghiệp Thăng Long II
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tăng tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Thăng Long II giai đoạn 3; tính đến xây dựng kết cấu mái nhà xưởng để phát triển năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường.

Tin mới

Thương hiệu đồng hành