Thứ tư, 08/12/2021 04:42 (GMT+7)

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tạo đột phá từ cơ chế chính sách

MTĐT -  Thứ ba, 11/04/2017 08:33 (GMT+7)

(phapluatmoitruong.vn) - Chiều 10/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng: Trước các vấn đề từ thực tiễn đặt ra, nếu chúng ta tháo gỡ bằng việc xây dựng, điều chỉnh cơ chế chính sách thì đó chính là những bước tạo đột phá một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Triển khai ngay Chỉ thị 36/2017/ND-CP

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác công tác Quý I/2017 do ông Tăng Thế Cường - Chánh Văn phòng Bộ trình bày nêu rõ: Trong quý I năm 2017, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình công tác, Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ; tập trung triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch được giao ngay từ những ngày đầu năm.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của Quý II/2017, Bộ TN&MT sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng trình ban hành các văn bản theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Bộ yêu cầu các đơn vị phát huy việc nhạy bén trong phản ứng chính sách, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Cầm trên tay bản in Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác công tác Quý I/2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Sắp tới, tôi nghĩ trong các cuộc họp giao ban, các bản in báo cáo như thế này sẽ không cần thiết nữa. Chúng ta cần làm việc bằng máy tính xách tay, bằng iPad…”. Ảnh: Khương Trung

Tập trung chỉ đạo triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, từ yêu cầu thực tiễn, các đơn vị báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra gửi Thanh tra Bộ để báo cáo Bộ trưởng điều chính trong 6 tháng cuối năm.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017 trong toàn ngành. Ban hành gần 300 KLTT, xử phạt vi phạm 149 tổ chức đã được thanh tra vào thời điểm cuối năm 2016. Triển khai 08 cuộc thanh tra, kiểm tra  theo kế hoạch. Tổ chức tiếp 72 lượt với tổng số 176 người.

Trong quý I/2017, Bộ tiếp nhận 651 lượt đơn, tăng 45 vụ việc so với cùng kỳ năm 2016 . Bộ đã thẩm tra xác minh 01/05 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 03/03 vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết, chuyển địa phương giải quyết 362 vụ việc theo thẩm quyền.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trực thuộc Bộ đó là việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức. Cụ thể, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT (thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP), Bộ TN&MT đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thực Bộ hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị theo Nghị định này. Bộ yêu cầu các đơn vị trong tháng 4/2017, hoàn thiện trình Bộ trưởng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo cơ cấu tổ chức mới. Thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án tinh giản biên chế đợt 2 năm 2017. Trình Ban cán sự Đảng Bộ ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT…

Thay đổi từ những việc nhỏ nhất

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận sự chuyển biến của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Theo Bộ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đang dần dần hoàn thiện công tác điều hành với đích đến cuối cùng đó là mục tiêu và hiệu quả trong thực thi công việc. Đã có những đổi mới và chuyển biến cần thiết trong công tác chỉ đạo điều hành...

Nhìn vào những cơ chế chính sách mà Bộ TN&MT tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc do Bộ TN&MT ban hành trong quý I/2017 vừa qua, Bộ trưởng cho rằng các đơn vị của Bộ TN&MT đã đặt việc xem xét những vướng mắc của người dân làm trọng tâm khi thi hành công vụ, hay nói cách khác là chúng ta đã bắt đầu trong cảm giác phản ứng triển khai một cách nhạy bén hơn đối với những vấn đề đặt ra ở cơ sở.

Dẫn ví dụ về hội nghị giao ban triển khai công tác thanh tra năm 2017, Bộ trưởng cho biết, ông đánh giá cao việc tổ chức một hội nghị triển khai trên cơ sở lắng nghe ý kiến rất thẳng thắn, khách quan từ cơ sở. “Qua những hội nghị như vậy, từng nhiệm vụ trong mỗi lĩnh vực đang có chuyển biến rõ nét” - Bộ trưởng nói.

Toàn cảnh Hội nghị chiều 10/4. Ảnh: Khương Trung

Đề cập đến công tác áp dụng công nghệ thông tin, Bộ trưởng cho rằng khi mới triển khai, ban đầu rất khó khăn, nhưng hiện nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ đã quen với việc xem xét công việc, xử lý công việc trên mạng. Theo Bộ trưởng, sắp tới, trong các cuộc họp giao ban, các bản in báo cáo sẽ không cần thiết nữa. Cầm trên tay bản in Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác công tác Quý I/2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Sắp tới, tôi nghĩ trong các cuộc họp giao ban, các bản in báo cáo như thế này sẽ không cần thiết nữa. Chúng ta cần làm việc bằng máy tính xách tay, bằng Ipad…”

Trong nhiệm vụ trọng tâm của quý II, cần tiếp tục đẩy mạnh việc xem xét lại cơ chế chính sách và pháp luật. Tiếp tục dẫn chứng bài học, ở lĩnh vực đất đai, Bộ trưởng cho rằng, Nghị định 01/2017/NĐ-CP mà Bộ TN&MT tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 06/1/2017 đã nhận được sự đánh giá cao của nhân dân, sự hưởng ứng đánh giá cao của rất nhiều bộ, ngành địa phương… “Qua vấn đề này cho thấy, việc hoàn thiện cơ chế chính sách là vấn đề hết sức quan trọng. Nếu trước các vấn đề đặt ra, nếu chúng ta tháo gỡ bằng việc xây dựng, điều chỉnh cơ chế chính sách thì đó chính là những bước tạo đột phá một cách nhanh và hiệu quả nhất.” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra thanh tra. Bộ trưởng cho rằng, các cơ chế chính sách có được triển khai hay không, những bức xúc từ thực tế có được giải quyết hay không… thì chính là nhờ công tác kiểm tra thanh tra.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quý II/2017 mà Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thành ngay trong tháng 4 đó là việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP. Bộ trưởng yêu cầu những quyết định mà Thủ tướng ban hành, cần hoàn thiện và xin ý kiến các bộ, ngành để cuối tháng 4 trình Thủ tướng Chính phủ. Còn các đơn vị có điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT, các đơn vị phải hoàn thiện trình Bộ trưởng ký ban hành ngay trong tháng 4/2017.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng xây dựng thêm nhiều kênh để nhận sự tương tác giữa Bộ TN&MT với nhân dân. “Làm sao để có thể đẩy mạnh việc tương tác hai chiều để có thể lắng nghe người dân nhiều hơn nữa giúp việc xây dựng, điều chỉnh hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như thi hành nhiệm vụ được tốt hơn” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

6 nhiệm vụ trọng tâm của quý II năm 2017

Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng trình ban hành các văn bản theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Nhạy bén trong phản ứng chính sách, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đặt ra;

Tập trung chỉ đạo triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, từ yêu cầu thực tiễn, các đơn vị báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra gửi Thanh tra Bộ để báo cáo Bộ trưởng điều chính trong 6 tháng cuối năm;

Hoàn thiện trình Bộ trưởng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP. Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo cơ cấu tổ chức mới. Thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án tinh giản biên chế đợt 2 năm 2017. Trình BCS đảng Bộ ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT;

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện khung pháp lý và các điều kiện hạ tầng để triển khai tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến tại Bộ. Xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ của Bộ. Hoàn thiện hệ thống tương tác và tổ công tác để tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Xây dựng CSDL, cơ chế cập nhật, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu TN&MT. Nghiên cứu phương thức tiếp nhận, đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực quản lý của Bộ;

Hoàn thiện quy chế quản lý các Quy chế quản lý dự án nhiệm vụ chuyên môn; quản lý các dự án đầu tư công, quản lý tài chính, quản lý tài sản, quy chế quản lý các dự án ODA. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các dự án, đề tài. Rà soát, tổng hợp và phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ. Tiếp tục phân bổ dự toán NSNN năm 2017, rà soát điều chỉnh KH và DTNSNN năm 2017 (lần 1); kiểm tra, xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2016;  

Đẩy mạnh hợp tác, tìm kiếm vận động các nguồn tài trợ quốc tế cho triển khai các nhiệm vụ; nghiên cứu các thủ tục về việc Việt Nam gia nhập công ước bảo vệ và sử dụng nguồn nước xuyên biên giới và các hồ quốc tế.


Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tạo đột phá từ cơ chế chính sách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thông tin COVID-19 sáng 5/12
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.294.778 ca mắc COVID-19, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tin mới

Đất rừng là ‘vàng’ hay chỉ là đất?
Diện tích đất rừng Việt Nam vẫn là con số được đặt dấu hỏi về độ tin cậy bởi có sự chênh lệch giữa cơ quan cung cấp bản đồ (Bộ TN&MT) lẫn cơ quan quản lý khai thác tài nguyên rừng (Bộ NN&PTNT).