Thứ hai, 27/09/2021 05:01 (GMT+7)

Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

PV -  Thứ ba, 14/09/2021 14:49 (GMT+7)

Ngày 07/9/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được Bộ Xây dựng chú trọng, quan tâm và thường xuyên đưa ra các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh. 

Từ năm 2016 hoạt động này được điều chỉnh bởi Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành ngày 12/2/2016 về ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quy định phạm vi điều chỉnh áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác. Gồm: Nhà chung cư thương mại; Nhà chung cư xã hội (trừ nhà chỉ để cho học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều nhiều trong một phòng); Nhà chung cư phục vụ tái định cư; Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại; Nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Trước đó, Năm 2008, hoạt động này được điều chỉnh bởi Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ban hành ngày 28/5/2008; Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/5/2014 sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008.

Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý, sử dụng nhà chung cư được Bộ Xây dựng chú trọng, quan tâm nhằm bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ. 

Do vậy, việc ban hành Văn bản hợp nhất số 05/2021/VBHN-BXD nhằm hợp nhất các nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, nằm ở các văn bản quy phạm pháp luật sau: Thông tư số 02/2016/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung bởi một số các thông tư như: Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 1/7/2016 về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành kể từ ngày 01/7/2016; Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản…, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017; Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020; Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2021.

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 07/09/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2021.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới