Chủ nhật, 02/04/2023 08:34 (GMT+7)

Các bộ tem đã phát hành về Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1960 đến nay

MTĐT -  Thứ sáu, 03/02/2023 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ năm 1960 Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem đầu tiên về đề tài này nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới đây xin giới thiệu, các bộ tem đã được phát hành về Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1960 đến nay.

Các bộ tem đã được phát hành về Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1960 đến nay

Trong kho tàng tem bưu chính Việt Nam có 12 bộ tem và 39 mẫu tem giới thiệu về Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, được phát hành đều đặn 5 năm 1 lần.

Bộ tem: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 062; Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thế Vinh; Giá mặt: 2 xu, 12 xu

Bộ tem đầu tiên Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam phát hành ngày 6/1/1960, gồm 2 tem cùng hình ảnh “Cánh buồm đỏ, búa liềm” do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem: Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1965)

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 156; Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Hiệp, Lê Toàn; Giá mặt: 12 xu, 12 xu

Bộ tem Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam phát hành ngày 30/1/1965 có 7 tem với hình ảnh “Dưới cờ Đảng, xây dựng và đấu tranh”, cùng chân dung các đồng chí: Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự và Nguyễn Văn Cừ, do họa sĩ Nguyễn Hiệp, Lê Toàn thiết kế.

Bộ tem: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1970)

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 235; Số mẫu: 05

Họa sỹ thiết kế: Trịnh Quốc Thụ; Giá mặt: 12 xu, 12 xu, 12 xu,12 xu,12 xu

Bộ tem Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam phát hành ngày 3/2/1970 gồm 5 tem giới thiệu chân dung đồng chí Nguyễn Ái Quốc (năm 1924), Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí: Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem: Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1975)

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 295; Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Trần Huy Khánh, Lê Toàn, Đỗ Việt Tuấn, Trần Lương, Trịnh Quốc Thụ; Giá mặt: 60 xu, 12 xu, 12 xu,12 xu

Bộ tem Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam phát hành ngày 3/2/1975 gồm 5 tem giới thiệu chân dung đồng chí Nguyễn Ái Quốc (năm 1924) và các đồng chí: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, do họa sĩ Trần Huy Khánh, Lê Toàn, Đỗ Việt Tuấn, Trần Lương và Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Về sau còn có các bộ tem kỷ niệm: 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm và gần đây nhất là bộ tem Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam phát hành ngày 31/1/2020 gồm 1 tem giá mặt 4.000đ do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế.

Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-1980)

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 360; Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Hiệp; Giá mặt: 12 xu, 12 xu, 20 xu, 20 xu, 2 đồng

Bộ tem: Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 460; Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Trần Lương; Giá mặt: 2 đồng

Bộ tem: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-1990)

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 583; Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Hoàng Thúy Liệu; Giá mặt: 100 đồng, 500 đồng

Bộ tem: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2000)

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 822; Số mẫu: 08

Họa sỹ thiết kế: Tập thể họa sĩ Công ty Tem; Giá mặt: 400 đồng x 08 mẫu

Bộ tem: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-2005)

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 933; Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên; Giá mặt: 800 đồng

Bộ tem: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010)

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 988; Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn; Giá mặt: 2000 đồng

Bộ tem giới thiệu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hình tượng con số 90 cách điệu thành lá cờ Đảng, có chim bồ câu và các biểu tượng về kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghệ thông tin nhằm giới thiệu về những thành tựu của đất nước…

Bộ tem: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

tm-img-alt

Mã số bộ tem: 1119; Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang; Giá mặt: 4000 đồng

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 03/02/1930, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng, khẳng định chủ trương đúng đắn của cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trải qua chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt nhân dân Việt Nam tiến lên không ngừng, đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Các bộ tem đã phát hành về Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1960 đến nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sâm Ngọc Linh
Từ vùng núi Ngọc Linh thiêng//Hấp thu linh khí của riêng đất trời...

Tin mới

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược
Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Nội dung đánh giá môi trường chiến lược. Cụ thể:
'Đón đầu' đại dịch
Các chuyên gia nhận định, trong tương lai, thế giới có thể chứng kiến những đợt bùng phát dịch bệnh thường xuyên hơn.