Thứ ba, 30/11/2021 10:40 (GMT+7)

Cần rà soát lại việc chuyển đổi đất lúa làm các khu công nghiệp

Sơn Hà -  Thứ sáu, 15/10/2021 14:54 (GMT+7)

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, khi đã chuyển đổi sang đất KCN thì không thể khôi phục diện tích đất lúa đó. Do đó, cần rà soát kỹ lưỡng, hạn chế việc sử dụng đất lúa để làm các KCN.

Chiều 13/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Tại cuộc họp, một trong những nội dung chính là việc hạn chế chuyển đổi đất trồng lúa sang làm khu công nghiệp.

Báo cáo thẩm tra Quy hoạch do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày nêu rõ, Ủy ban Kinh tế nhận thấy, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 được xây dựng căn cứ vào Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực, địa phương có liên quan đến việc sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; được xây dựng dựa trên điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước; nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của cấp tỉnh.

Đồng thời, phân bổ sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; độ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%…

tm-img-alt
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đặt chỉ tiêu đất nông nghiệp 27,73 triệu ha, giảm 251.220ha so với năm 2020, nhiều diện tích chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Diện tích đất phi nông nghiệp 4,90 triệu ha, tăng 965.370ha so với năm 2020. Trong đó, xây dựng 45 khu kinh tế, 6 khu công nghệ cao; đất đô thị tăng lên 2,95 triệu ha, đáp ứng yêu cầu tỉ lệ đô thị hóa đạt 50%.

Để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà cho biết sẽ hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, hoàn thiện quy định chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quản lý sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả...

tm-img-alt
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà 

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia với các quy hoạch có liên quan, hạn chế tối đa những chồng chéo, mâu thuẫn.

Về đất khu công nghiệp, Ủy ban Kinh tế nhận thấy, giai đoạn 2011-2020 chỉ tiêu đất khu công nghiệp đạt rất thấp (hơn 47,45%), tỷ lệ lấp đầy bình quân đối với các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động chỉ đạt 75%. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2030 đặt chỉ tiêu rất cao, đến 2030 là 210,93 nghìn ha. Ủy ban Kinh tế đề nghị, phân tích, làm rõ cơ sở đưa ra chỉ tiêu và tính khả thi của chỉ tiêu này.

Đề cập đến đất trồng lúa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý đây là loại đất đặc biệt, trong khi đất khu công nghiệp thời gian tới sẽ được chuyển đổi từ đất lúa tương đối lớn (48.400ha).

Khi đã chuyển đổi sang đất khu công nghiệp thì không thể khôi phục diện tích đất lúa đó. Do đó, cần rà soát kỹ lưỡng, hạn chế việc sử dụng đất lúa để làm các khu công nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Cần rà soát lại việc chuyển đổi đất lúa làm các khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới