Hà Nội, Thứ Ba Ngày 20/10/2020
Với tư cách là nhà tài trợ kim cương, Thắng Lợi Group đã cùng 3 doanh nghiệp đồng sở hữu “Bức tranh tỷ đô”, đóng góp 1 tỷ đồng vào CLB DN 2030 nhằm sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện.