Hà Nội, Thứ Ba Ngày 15/06/2021
Đã từ bao đời nay, Cây chổi tre đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn bó với người lao động vệ sinh môi trường.
1 2 3 ... 4