Thứ sáu, 27/05/2022 07:11 (GMT+7)
Lặng thầm nghề quét rác
Trong cuộc sống có những con người cống hiến cho xã hội một cách âm thầm, lặng lẽ mà chúng ta nhiều khi không nhận ra và cũng không để ý đến.