Thứ hai, 30/01/2023 19:24 (GMT+7)

Đắk Nông: Phát hiện hàng loạt vụ phá rừng trái phép

PV -  Thứ bảy, 03/12/2022 18:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo, dọc tuyến đường từ ngã ba Bãi Hai đi xã Đắk Ngo nằm trên địa giới hành chính 03 xã, gồm xã Quảng Tâm, xã Đắk R’tih và xã Đắk Ngo, qua kiểm tra dọc tuyến đường này, Hạt Kiểm lâm xác định có 08 vị trí phá rừng

Liên quan bài viết của Môi trường và Đô thị Việt Nam về tình trạng, dọc tuyến đường từ ngã ba Bãi Hai đi từ xã Quảng Tâm tới xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức xảy ra nhiều vụ phá rừng trái phép. Do đó, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức tổ chức kiểm tra xác minh và có Báo cáo số 80/BC-HKL kết quả tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông.
tm-img-alt
Báo cáo kết quả xác minh nội dung phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam về tình trạng phá rừng dọc tuyến đường từ ngã ba Bãi Hai xã Quảng Tâm đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.
Theo báo cáo, dọc tuyến đường từ ngã ba Bãi Hai đi xã Đắk Ngo nằm trên địa giới hành chính 03 xã, gồm xã Quảng Tâm, xã Đắk R’tih và xã Đắk Ngo, qua kiểm tra dọc tuyến đường này, Hạt Kiểm lâm xác định có 08 vị trí phá rừng, cụ thể: Tại địa giới hành chính xã Quảng Tâm gồm 05 vị trí:
Vị trí 01: Thuộc lô 71a49 khoảnh 3 tiểu khu 1499, diện tích 0,0589 ha do cộng đồng bon Bu Nơh A & B quản lý. Vụ việc này đã được Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính số 23/BB-VPHC ngày 15/4/2022.
Vị trí 02: Thuộc lô 23ab khoảnh 3 tiểu khu 1499, diện tích 0,079 ha do cộng đồng bon Bu Nơh A & B quản lý. Vụ việc này đã được Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính số 20/BB-VPHC ngày 29/3/2022.
Vị trí 03: Thuộc lô 32a khoảnh 3 tiểu khu 1499, diện tích 0,0424 ha do cộng đồng bon Bu Nơh A & B quản lý. Vụ việc này đã được Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính số 43/BB-VPHC ngày 29/10/2022.
Vị trí 04: Thuộc lô 15b khoảnh 3 tiểu khu 1489, diện tích 0,13 ha do Công ty CP Mắc Ca Nữ Hoàng quản lý. Vụ việc này đã được Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính số 50/BB-VPHC ngày 28/11/2022.
Vị trí 05: Thuộc lô 17 khoảnh 3 tiểu khu 1489, diện tích 0,1116 ha do cộng đồng bon Bu Nơh A & B quản lý. Vụ việc này đã được Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính số 49/BB-VPHC ngày 28/11/2022.
Tại địa giới hành chính xã Đắk Ngo gồm 02 vị trí: Vị trí 01 thuộc lô 39, 47, khoảnh 5, tiểu khu 1525, diện tích 0,087 ha do UBND xã Đắk Ngo quản lý. Vụ việc này đã được Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính số 44/BB-VPHC ngày 08/11/2022.
Vị trí 02: Lô 94, khoảnh 6 tiểu khu 1507, diện tích 0,0427 ha do UBND xã Đắk Ngo quản lý. Vụ việc này đã được Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính số 46/BB-VPHC ngày 16/11/2022.
Tại vị trí giáp ranh giữa xã Đắk R’tih và Đắk Ngo gồm 01 vị trí thuộc lô 22d, khoảnh 1, tiểu khu 1519 (do UBND xã Đắk R’tích quản lý) và lô 50a, khoảnh 5, tiểu khu 1507 (do UBND xã Đắk Ngo quản lý) diện tích 0,0360ha (nằm trên ranh giới cả hai xã). Vụ việc này đã được Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính số 45/BB-VPHC ngày 14/11/2022.
Như vậy, các vụ phá rừng nằm dọc truyến đường từ ngã ba Bãi Hai đi xã Đắk Ngo đểu được Hạt Kiểm lâm phối hợp đơn vị chủ rừng, UBND các xã Quảng Tâm, Đắk R’tih và xã Đắk Ngo kịp thời ngăn chặn, phát hiện và lập biên bản xử lý theo quy định.
tm-img-alt
Các khu vực rừng bị phá trái phép dọc tuyến đường từ ngã ba Bãi Hai đi xã Đắk Ngo nằm trên địa giới hành chính 03 xã, gồm xã Quảng Tâm, xã Đắk R’tih và xã Đắk Ngo.
Theo Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Quảng Tâm, xã Đắk R’tih và xã Đắk Ngo xảy ra 26 vụ phá rừng trái phép, thiệt hại 1,5911 ha, trong đó địa bàn xã Quảng Tâm xảy ra 16 vụ/1,0369 ha, địa bàn xã Đắk Ngo xảy ra 07 vụ/0,3077 ha, địa bàn xã Đắk R’tih xảy ra 03 vụ/0,2465 ha. Kết quả xử lý:
Số vụ phát hiện được đối tượng là 05 vụ/06 đối tượng xử phạt 23.000.000 đồng, cụ thể: Xã Quảng Tâm 03 vụ/04 đối tượng, xử phạt 13.000.000 đồng; Xã Đắk R’tih 01 vụ/01 đối tượng, xử phạt 5.000.000 đồng; Xã Đắk Ngo 01 vụ/01 đối tượng, xử phạt 5.000.000 đồng.
Số vụ không xác định được đối tượng 21 vụ, Hạt Kiểm lâm ban hành quyết định khắc phục hậu quả giao cho đơn vị chủ rừng có giải pháp phục hồi lại rừng.
Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức cho biết, ngay từ khi đơn vị thi công triển khai nâng cấp, mở rộng và đổ nhựa trục đường từ ngã ba Bãi Hai đi xã Đăk Ngo, Hạt Kiểm lâm đã nhận định việc nâng cấp, mở rộng và đổ nhựa tuyến đường này sẽ gây áp lực lên công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý đất đai (vì hầu hết hai bên trục đường này là đất lâm nghiệp và nhiều đoạn tiếp giáp với rừng tự nhiên).
Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 2101/UBND-KL ngày 11/11/2022, chỉ đạo UBND các xã, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai đặc biệt là dọc tuyến đường từ ngã ba Bãi Hai xã Quảng Tâm đi xã Đắk Ngo. Hạt Kiểm lâm đã ban hành Công văn số 80/HKL-QLR ngày 23/11/2022 đề nghị UBND các xã Quảng Tâm, Đắk Ngo, Đắk R’tih và các đơn vị chủ rừng, Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, mật phục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng phá rừng lấn chiếm đất dọc tuyến đường từ ngã ba Bai Hai xã Quảng Tâm đi xã Đắk Ngo.
Ngoài ra, trong thời gian qua để ngăn chặn tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất tại dọc đường từ ngã ba Bãi Hai xã Quảng Tâm đi xã Đắk Ngo, UBND xã Quảng Tâm đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 24/3/2022, về việc thành lập Tổ chốt chặn chống phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, tổ chốt chặn nằm trên tuyến đường từ ngã ba Bai Hai đi xã Đắk Ngo. Ban lâm nghiệp xã đã ban hành Kế hoạch 06/KH-BLN ngày 24/3/2022 để thực hiện cắm chốt, lực lượng gồm Kiểm lâm địa bàn, xã đội và các đơn vị chủ rừng.
Để ngăn chặn tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép dọc tuyến đường từ ngã ba Bãi Hai xã Quảng Tâm đi xã Đắk Ngo, nhất là địa bàn xã Quảng Tâm, trong thời gian tới Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, các đơn vị chủ rừng có diện tích nằm giáp ranh với trục đường nói trên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và mật phục để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất. Trong trường hợp cần thiết thành lập chốt bảo vệ rừng tại vị trí phù hợp để kiểm soát và ngăn chặn tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất trái phép.
Đề nghị UBND các xã tổ chức lực lượng của xã, (Công an, dân quân tự vệ, địa chính, Kiểm lâm địa bàn), Đoàn kiểm tra các biện pháp bảo vệ rừng tổ chức các đợt tuần tra, truy quét, mai phục để bắt quả tang các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất và xử lý nghiêm nhằm răn đe và ngăn ngừa các đối tượng khác.
Tiếp tục chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp thiết thực để ngăn chặn tình trạng trên, đồng thời phối hợp các lực của xã, đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, mật phục và xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng dọc tuyến đường nói trên.
Xử lý chủ rừng không thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, không tổ chức kiểm tra phát hiện kịp thời vi phạm để xảy ra phá rừng theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ.
Đề nghị UBND các xã, các đơn vị chủ rừng rà soát các diện tích rừng đã bị phá, đất bị lấn chiếm, dựng nhà trái phép, củng cố hồ sơ kiên quyết cưỡng chế, giải toả thu hồi đất phục hồi lại rừng trên địa bàn xã, đặc biệt là dọc tuyến đường từ ngã ba Bãi Hai đi xã Đắk Ngo.
Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Phát hiện hàng loạt vụ phá rừng trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tết và ... rác
Thật lòng là cứ mỗi dịp Tết, nhìn cảnh những người công nhân vệ sinh môi trường đô thị cắm đầu cắm cổ dọn hàng núi rác, mím môi mím lợi gò lưng đẩy những xe rác cao ngồn ngộn khuất cả tầm mắt , tôi cứ thấy thấy bùi ngùi, xót xa sao đó.
Thúc đẩy thí điểm các mô hình công nghiệp xanh
Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương được xây dựng nhằm đưa ra lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường của ngành, tập trung vào các nội dung hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương...
Hiểu đúng về vi khuẩn HP
Vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori) sinh sống và phát triển trong dạ dày người. Sự phát triển và hoạt động của chúng làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây viêm loét dạ dày - tá tràng.