Chủ nhật, 14/08/2022 04:48 (GMT+7)

Đảng ủy Khối DN quận Ba Đình tổ chức HN Tổng kết công tác năm 2020

Bùi Phương -  Thứ sáu, 08/01/2021 21:05 (GMT+7)

Chiều ngày 08/1/2021, tại Hội trường Quận ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình; đại diện các ban xây dựng Đảng Quận ủy, đoàn thể chính trị - xã hội Quận, các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc Đảng bộ Khối; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các doanh nghiệp có Chi bộ đảng thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Đinh Xuân Hải, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo của Đảng ủy tổng kết công tác năm 2020, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo nêu rõ:

“Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy, Đảng ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả và đã đạt được những kết quả nổi bật trong trong công tác chính trị-tư tưởng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2020 với hình thức đã được đổi mới, phù hợp”.

Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; truyền đạt nội dung Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII; Tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong cán bộ đảng viên, công nhân viên, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách trong dịp tết cổ truyền của dân tộc 2020. Qua đó nâng cao về tư tưởng, nhận thức, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ đảng viên từ Đảng bộ tới các chi bộ cơ quan đơn vị.

Thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động, để chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; diễn biến về “Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”...

Xây dựng và ban hành Kế hoạch đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 165-KH/ĐU ngày 15 tháng 08 năm 2019 của Quận ủy Ba Đình. Đảng ủy khối đã xây dựng Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 20/8/2019 về tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 tại các chi bộ trực thuộc; đồng thời xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn đảm bảo chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu của quận trước ngày 15/01/2020. Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối trong thời điểm Đại hội là 80 Chi bộ. Cụ thể, đã tiến hành Đại hội: 76 chi bộ. Không tiến hành đại hội: 04 Chi bộ (đang làm quy trình giải thể ). Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối với 09 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy 03 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 03 đồng chí.

Sau Đại hội, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên và Tổ cấp ủy phụ trách, theo dõi các chi bộ đảng trực thuộc.

Xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy luôn chủ động bám sát cơ sở, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục về công tác xây dựng đảng. Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hàng quí, đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng, kịp thời khắc phục những thiếu sót tồn tại, lựa chọn những nhiệm vụ trọng điểm, khó khăn bức xúc để tập trung lãnh đạo giải quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác, qua đó từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ.

Trong năm, làm thủ tục tiếp nhận 85 đảng viên chuyển về, chuyển đi 60 đồng chí; Giới thiệu 53 quần chúng theo học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 13 đồng chí học lớp bồi dưỡng đảng viên mới; chuyển Đảng chính thức 11 đồng chí, kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng; Làm thủ tục đề nghị trao tặng Huy hiệu đảng 21 đồng chí.

Phối kết hợp với các Ban đảng phòng ngành chức năng quận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố…”. Chủ động trong công tác nắm bắt, tuyên truyền, hướng dẫn và thẩm định hồ sơ thành lập mới 10 tổ chức đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/QU, ngày 16/11/2020 của Quận ủy về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”... Đảng ủy ban hành Công văn số 31-KH/ĐU ngày 25/11/2020 tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn các tổ chức đảng triển khai thực hiện kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ.

 Kết quả cụ thể: Tổng số 84 chi bộ, đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 78 chi bộ. Không kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 06 chi bộ. Lý do (mới thành lập 02 chi bộ; 04 chi bộ: không đủ điều kiện đang làm thủ tục giải thể). 63/78 chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” chiếm 80.7%. (Trong đó có 06 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 7,7 %). 15/78 chi bộ “Hoàn thành nhiệm vụ” chiếm 19,2%. 0/78 có chi bộ “Không hoàn thành nhiệm vụ” chiếm 0 %. Tổng số 756 đảng viên; Đã tiến hành kiểm điểm phân loại 695 đồng chí; Chưa kiểm điểm phân loại 61 đồng chí, lý do (Chi bộ chờ giải thể 13 đồng chí; mới kết nạp 10 đồng chí; miễn sinh hoạt đảng 01 đồng chí; Đảng viên thuộc chi bộ mới thành lập: 18; Đi công tác xa và ốm nằm viện: 29 đồng chí ). Đã có 641/695 đồng chí đạt “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” chiếm 92,2 %. (Trong đó có 86 đồng chí đạt “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chiếm 12,4%). Có 44/695 đồng chí đạt “Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ” chiếm 6,3%;  Không có đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”

Tính đến 31/12/2020, Đảng bộ khối doanh nghiệp quận có 80 chi bộ; 756 đảng viên. Trong đó gồm: 45: Chi bộ Công ty cổ phần;  18: Chi bộ Công ty TNHH; 17: Chi bộ thuộc các loại hình khác. (Trong năm làm thủ tục giải thể 08 chi bộ đảng không đủ điều kiện duy trì tổ chức Đảng. Làm thủ tục đề nghị xóa tên 01 đồng chí).

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Ba Đình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Ba Đình ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối trong năm qua, Đảng ủy đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao; đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hàn; đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I; các mặt công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ, bài bản, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và đạt cao như kết nạp đảng viên mới, thành lập tổ chức đảng; công tác dân vận được chú trọng, vận động các doanh nghiệp tham gia có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nội Khối và chủ để năm 2020 của Quận; các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Công Thành đề nghị Đảng bộ Khối sớm xây dựng chương trình công tác năm, phân công tổ chức thực hiện thực hiện cụ thể. Trong đó tập trung tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và 10 chương trình công tác của Thành ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI; tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Thành phố và Quận. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận uỷ yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận...; chỉ đạo các chi bộ đảng lãnh đạo đảng viên, đoàn viên và người lao động hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, phối hợp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, phát triển doanh nghiệp bền vững, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Đinh Xuân Hải đã thay mặt Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trong năm tới Đảng ủy và các chi bộ đoàn kết, sáng tạo, tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao về nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra,phấn đấu tiếp tục là Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Ba Đình trao tặng Bằng khen cho các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã biểu dương và khen thưởng 63 chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 7 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 86 đồng chí đạt “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Bạn đang đọc bài viết Đảng ủy Khối DN quận Ba Đình tổ chức HN Tổng kết công tác năm 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới