Thứ năm, 30/06/2022 20:48 (GMT+7)

Đất hết hạn sử dụng trong năm 2022 có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi không?

MTĐT -  Thứ ba, 29/03/2022 08:56 (GMT+7)

Bạn đọc Nguyễn Văn Hoàng (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê. Đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng, tháng 6/2022 sẽ hết hạn sử dụng...

Bạn đọc Nguyễn Văn Hoàng (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê. Đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng, tháng 6/2022 sẽ hết hạn sử dụng. Gia đình tôi có ra ngoài Ủy ban để xin gia hạn thì được thông báo, không thể gia hạn tiếp vì đất nằm trong dự án quy hoạch. Xin hỏi, nếu không gia hạn và bị thu hồi thì gia đình tôi có được bồi thường không?

Câu hỏi này Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau?

Theo Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau: Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai 2013.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà chưa được cấp.

thu-hoi.jpg
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Điều 82 quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất như sau:

- Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 54 của Luật này; Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất; đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

- Đất được Nhà nước giao để quản lý.

- Đất thu hồi trong các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn…

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Trong khi đó, Khoản 7 Điều 170 Luật đất đai về nghĩa vụ của người sử dụng đất quy định: Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Căn cứ các quy định trên, cùng với các thông tin mà bạn cung cấp áp dụng trong trường hợp là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, diện tích đất của bạn hết thời hạn sử dụng đất và không được gia hạn vì vậy sẽ không được bồi thường về đất theo quy định Khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai 2013. Như vậy, bạn sẽ phải giao lại đất cho Nhà nước.

Theo Điều 76 Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 54 của Luật này; đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất; đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Bạn đang đọc bài viết Đất hết hạn sử dụng trong năm 2022 có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi không?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TN&MT

Cùng chuyên mục

Đất không có sổ đỏ khi bị thu hồi có được bồi thường
Để được bồi thường về đất khi bị thu hồi thì đất có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) là một trong những điều kiện để được bồi thường. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đất không có sổ đỏ khi bị thu hồi có được bồi thường.

Tin mới