Thứ tư, 17/07/2024 03:47 (GMT+7)

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa

PV -  Thứ năm, 16/05/2024 14:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 14/5, PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm có quyết định số 1927/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030.

Quyết định điều chỉnh nêu rõ: Tên hồ sơ “Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030”; Loại hình quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị.

Lý do điều chỉnh cục bộ quy hoạch Quá trình thực hiện rà soát Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030, UBND huyện Hoằng Hóa nhận thấy một số vị trí giữa 02 đồ án quy hoạch chung thị trấn Bút Sơn và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 (được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 10/7/2023) chưa có sự thống nhất. Để thống nhất các loại hình quy hoạch, làm căn cứ triển khai dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Bút Sơn là cần thiết.

tm-img-alt
Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030.

Nội dung 1 là điều chỉnh ô đất dân cư phát triển (PT33) diện tích 0,15 ha thành đất cơ quan (bưu điện huyện); nội dung 2 là điều chỉnh toàn bộ ô đất thương mại dịch vụ (CH-03) diện tích 0,14 ha thành đất dân cư phát triển (PT); nội dung 3 là điều chỉnh mở rộng bệnh viện đa khoa huyện (ký hiệu YT04) từ đất tái định cư (TĐC 04, hiện trạng là đất nông nghiệp) và một phần đất dân cư hiện trạng ký hiệu: HT-58. Sau khi điều chỉnh, ô đất ký hiệu YT04 được quy hoạch khoảng 3,3 ha, MĐXD tối đa 40%, tầng cao tối đa 9 tầng.

Hiệu chỉnh đấu nối quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp và thống nhất với các nội dung đã điều chỉnh.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Không gian kiến trúc cảnh quan các khu vực điều chỉnh thực hiện theo các khu chức năng tương ứng được quy định tại quy hoạch chung được duyệt.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Các nội dung khác Các nội dung không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 1840/QĐUBND ngày 01/6/2021, Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Điều UBND huyện Hoằng Hóa có trách nhiệm: Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị được duyệt theo quy định; bàn giao hồ sơ, tài liệu đồ án quy hoạch cho Sở Xây dựng và các ngành, địa phương liên quan để lưu trữ, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố rộng rãi nội dung Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung được duyệt chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt theo quy định tại 12 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Tổ chức, chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ quỹ đất quy hoạch xây dựng, quản lý việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo quy định hiện hành. - Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị được duyệt; Lập kế hoạch, chương trình, dự án ưu tiên đầu tư hàng năm và dài hạn, xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch đô thị.

Sở Xây dựng và các sở, ngành chức năng liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thương hiệu đồng hành