Thứ hai, 27/03/2023 20:20 (GMT+7)

Đô thị Tiên Trang cần đảm bảo việc tiếp cận các công trình dịch vụ - công cộng cho từng đơn vị ở

MTĐT -  Thứ sáu, 03/02/2023 08:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương trong tương lai cần đảm bảo việc tiếp cận các công trình dịch vụ - công cộng cho từng đơn vị ở, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tránh việc giao thông giao cắt qua Quốc lộ 1 và đường bộ ven biển.

Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản nêu ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa bổ sung, làm rõ sự phù hợp của đồ án quy hoạch với Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa; các quy hoạch ngành quốc gia; việc thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã Tiên Trang đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở tài liệu, số liệu hiện trạng khu vực lập quy hoạch, tỉnh cần bổ sung nội dung đánh giá theo tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị dự kiến; các chương trình, dự án đang triển khai thực hiện.

Đề nghị luận cứ dự báo quy mô dân số (dân số quy đổi) trên cơ cở nguồn tài liệu, số liệu phù hợp các tiềm năng, động lực phát triển đô thị Tiên Trang trong tương lai; đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại V theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Thanh Hóa làm rõ sự chênh lệch diện tích đất hiện trạng (đất ở nông thôn khoảng 200 ha theo thuyết minh tổng hợp) với đất dân cư hiện trạng cải tạo, tái định cư đến năm 2045 (diện tích khoảng 248 ha).

Đô thị Tiên Trang trong tương lai hình thành 03 đơn vị ở bị chia cắt với Quốc lộ 1 và đường bộ ven biển, do đó Bộ Xây dựng cho rằng cần đảm bảo việc tiếp cận các công trình dịch vụ - công cộng cho từng đơn vị ở, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tránh việc giao thông giao cắt qua Quốc lộ 1 và đường bộ ven biển.

Đồng thời rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2021/BXD (các chỉ tiêu đất đơn vị ở, chỉ tiêu cây xanh…).

Việc sử dụng đất quy hoạch đến năm 2045 (đất đơn vị ở mới khoảng 75,4 ha đáp ứng khoảng hơn 13.700 người tương ứng theo tiêu chuẩn đô thị loại V), do đó tỉnh cần xem xét trên cơ sở dân số hiện trạng tăng thêm, đảm bảo tiết kiệm đất đai và tập trung nguồn lực cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư hiện trạng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa bổ sung cụ thể về nội dung cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư hiện hữu trong đồ án quy hoạch, lưu ý giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và môi trường cho khu dân cư dọc theo Quốc lộ 1.

Bổ sung khái toán nguồn lực thực hiện quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án theo quy định.

Cuối cùng, Bộ Xây dựng lưu ý bản vẽ kèm theo hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cần rà soát tuân thủ quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Bạn đang đọc bài viết Đô thị Tiên Trang cần đảm bảo việc tiếp cận các công trình dịch vụ - công cộng cho từng đơn vị ở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tuấn Đông/Tạp chí Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới