Hà Nội, Thứ Hai Ngày 17/05/2021

Bộ Tài chính nghi ngờ năng lực nhà đầu tư sân golf cạnh sông Đuống

Mtđt, 14:58 06/04/2020

Theo Bộ Tài chính, các tài liệu tài chính kiểm toán của liên danh nhà đầu tư dự án sân golf cạnh sông Đuống cho thấy, 2 doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ liên tiếp trong nhiều năm.

Liên quan đến việc UBND tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến thẩm định thực hiện dự án sân golf quốc tế Thuận Thành tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành (ngay cạnh sông Đuống) do liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Hudland (Công ty Hudland) và Công ty CP tư vấn và thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) làm chủ đầu tư.

Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản ý kiến xung quanh liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án này. Theo báo Dân trí, đóng góp ý kiến về dự án trên, Bộ Tài chính đã tỏ ra “lăn tăn” về cơ sở pháp lý của nhà đầu tư nói trên.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, ngành, nghề kinh doanh của Công ty Hudland chưa bao gồm một số ngành liên quan đến mục tiêu hoạt động của dự án như: Hoạt động các cơ sở thể thao (9311); giáo dục thể thao và giải trí (8551)... và đề nghị công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của dự án.

“Tuy nhiên, tại hồ sơ dự án kèm theo lần này chỉ bao gồm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102340xxx (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 16/4/2018) do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố Hà Nội cấp, không bao gồm danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty Hudland” – Bộ Tài chính nêu ý kiến.

Tương tự, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102071xxx (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 8/7/2015) của Công ty Thăng Long do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp cũng không bao gồm các ngành liên quan đến hoạt động của dự án như: Hoạt động các cơ sở thể thao, giáo dục thể thao và giải trí,...

Do vậy, đề nghị Bộ KH&ĐT rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện năng lực đáp ứng của các nhà đầu tư với yêu cầu điều kiện hoạt động, thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Mô hình Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành.

Nghi ngờ năng lực của liên danh nhà thầu

Ngoài ra, theo báo Tiền phong, Bộ Tài chính cũng tỏ ra lo ngại về năng lực tài chính của liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf quốc tế Thuận Thành.

Cụ thể, đối với Công ty Hudland, Bộ Tài chính chỉ rõ, theo các tài liệu báo cáo tài chính kiểm toán công ty này có số nợ phải trả chiếm gần 50% tổng cộng nguồn vốn.

Tại thời điểm 30/6/2019, vốn chủ sở hữu của Công ty Hudland là 418 tỷ đồng (trong đó: vốn góp của chủ sở hữu là 200 tỷ đồng là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (trong đó Tổng HUD góp 102 tỷ đồng, chiếm 51% cổ phần), quỹ đầu tư phát triển là 80,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 137,2 tỷ đồng...).

Tài sản ngắn hạn của công ty là 641,7 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 79,5 tỷ đồng; hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn, chiếm 85,8% tài sản ngắn hạn, trong đó hàng tồn kho là 117,6 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn khoảng hơn 433 tỷ đồng. Nợ phải trả là 359,6 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 314,27 tỷ đồng (chiếm 87,4% nợ phải trả); nợ phải trả dài hạn là 45,4 tỷ đồng; bất động sản đầu tư là 78 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng, việc đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp này chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay, trong khi công ty đang phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán công nợ lớn (nợ phải trả chiếm gần 50% tổng cộng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn), điều này dẫn đến rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ theo cam kết đảm bảo huy động vốn đầu tư thực hiện dự án sân golf quốc tế Thuận Thành.

Ngoài ra, hàng tồn kho, khoản nợ ngắn hạn và khoản phải thu của Công ty Hudland tương đối lớn cho thấy công ty đang bị chiếm dụng vốn, khả năng thanh toán của công ty phụ thuộc lớn vào công tác thu hồi công nợ và công tác bán hàng tồn kho, có thể ảnh hưởng đến dòng tiền để thực hiện dự án.

Đồng thời, ngoài việc đầu tư cho tài sản cố định, đầu tư hoạt động tài chính kinh doanh, vốn chủ sở hữu của Công ty Hudland còn phải tiếp tục đầu tư cho các dự án dang dở. Song, hồ sơ Công ty Hudland cũng chưa thuyết minh rõ đơn vị sử dụng vốn góp để thực hiện dự án này hay kinh doanh các ngành nghề khác, vì vậy, chưa có cơ sở để xem xét, đánh giá về năng lực tài chính của Công ty Hudland.

Kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp

Đối với Công ty Thăng Long, Bộ Tài chính cho biết, theo các tài liệu báo cáo tài chính kiểm toán công ty này kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp tại. Theo đó, thời điểm ngày 31/12/2018 vốn chủ sở hữu của Công ty Thăng Long này là 87,3 tỷ đồng (trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 100 tỷ đồng là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 12,6 tỷ đồng...); nợ phải trả là 5,18 tỷ đồng, không có nợ dài hạn. Tài sản ngắn hạn là 57,2 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 211 triệu đồng; phải thu ngắn hạn là 56,3 tỷ đồng, chiếm 98,4% tài sản ngắn hạn. Đầu tư tài chính dài hạn là 33,7 tỷ đồng, chiếm 95,6% tài sản dài hạn.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018, Công ty Thăng Long không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2018 kinh doanh thua lỗ (-) 917 triệu đồng, lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2018 là (-) 12,7 tỷ đồng.

"Từ các vấn đề trên cho thấy Công ty Thăng Long đang bị mất vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp; ngoài ra Công ty Thăng Long đang bị chiếm dụng vốn ngắn hạn lớn, chiếm 60% tổng tài sản, trong đó chủ yếu là cho các cổ đông của Công ty Thăng Long vay với mức lãi suất 0%/năm", Bộ Tài Chính nhấn mạnh.

“Từ những nội dung trên, Bộ Tài chính chưa có cơ sở đưa ra ý kiến đánh giá về khả năng đáp ứng nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện Dự án, năng lực tài chính của Liên danh nhà đầu tư. Đề nghị cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư bổ sung báo cáo về danh mục các khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; cam kết và phương án huy động vốn làm cơ sở để cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, đánh giá việc đáp ứng điều kiện quy định về vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư” – Bộ Tài chính nêu ý kiến.

Được biết, dự án sân golf quốc tế Thuận Thành có tổng mức đầu tư là 797 tỷ đồng, nhà đầu tư góp 20% vốn tự có, tương đương 159,4 tỷ đồng; sử dụng khoảng 300 lao động địa phương.

Căn cứ hợp đồng liên danh số 370/HĐLD-HUDLAND-TL ngày 21/10/2015 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và Công ty Cổ phần tư vấn và thương mại Thăng Long, thì tỷ lệ góp vốn trong quá trình đầu tư dự án là HUDLAND 95%, Thăng Long góp 5%.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND thay mặt Liên danh nhà đầu tư cam kết đủ nguồn vốn tự có để thực hiện dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành.

Được biết, ngày 21/7/2017, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội đã có Thư đảm bảo cấp vốn tín dụng số 2002/BIDV.HN-KH1, trong đó, ngân hàng sẽ cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND để thực hiện dự án Sân Golf quốc tế Thuận Thành tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng.

Theo đề xuất đầu tư dự án đầu tư, Liên danh này khẳng định chủ đầu tư là những doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ, quản lý xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hoạt động tư vấn xây dựng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND đại diện liên danh là doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD.

Liên danh là nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án, đồng thời xây dựng các giải pháp, kế hoạch cụ thể về việc bố trí, sử dụng lao động, đặc biệt với các hộ bị thu hồi đất.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính nghi ngờ năng lực nhà đầu tư sân golf cạnh sông Đuống tại chuyên mục Bất động sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Bất động sản