Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 18/09/2020
Tháng 5/2016, lãnh đạo cao cấp BIDGroup tuyên bố, đến quý II/2020 sẽ kết thúc toàn bộ dự án. Thực tế, đến quý III/2020, cả dự án BT và dự án bất động sản trên khu đất đối ứng vẫn chưa thành hình.
1 2 3 4 5 ... 202