Hà Nội, Thứ Hai Ngày 25/05/2020

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/2/2020

Mtđt, 10:12 01/02/2020

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/2/2020. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/2/2020.

Bắt buộc dành đất cho cơ sở giáo dục khi quy hoạch khu đô thị

Đây là thông tin được Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri về việc cần có phương án khi quy hoạch các Khu công nghiệp, khu đô thị cần dành đất để phát triển các cơ sở giáo dục để đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số.

Bộ Xây dựng cho biết, theo các quy định hiện hành tại các Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các cấp tại địa phương. Các chỉ tiêu, tỷ lệ đất phát triển các cơ sở giáo dục trong các đồ án quy hoạch được quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - QCXDVN 01:2008/BXD về Quy hoạch xây dựng.

Như vậy, pháp luật hiện hành đã có quy định đầy đủ và bắt buộc về đất để phát triển các cơ sở giáo dục khi quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị. Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục theo quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp tại các địa phương còn chưa được đầy đủ và đồng bộ với việc phát triển đô thị, khu công nghiệp, do hạn chế về nguồn lực thực hiện.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp - khu chế xuất” với mục tiêu đầu tư xây dựng đồng bộ nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp - khu chế xuất.

Hiện nay, Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Xây dựng xây dựng và trình Quốc hội Luật Quản lý phát triển đô thị nhằm từng bước hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật để quản lý phát triển đô thị, khu đô thị, khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị Quyết số 82/20019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho việc đầu tư các công trình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông; tăng cường hướng dẫn, đốn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Xây dựng cho ý kiến xây nhà ở trên đất quốc phòng được chuyển đổi

Bộ Xây dựng vừa nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng đề nghị có ý kiến về việc thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ quân đội.

Nội dung như sau: Hiện nay Bộ Quốc phòng có chủ trương phát triển nhà ở dành cho cán bộ quân đội trên các khu đất quốc phòng đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở theo loại hình nhà ở xã hội, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng cho biết, việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đề nghị Bộ Quốc phòng thực hiện theo đúng quy định của Luật Nhà ở hiện hành.

Bộ Quốc phòng cho rằng, để việc triển khai tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo cán bộ quân đội được trực tiếp thụ hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội, Bộ này đề nghị có ý kiến về đề xuất thực hiện theo phương án đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý khu đất được phép làm việc với doanh nghiệp có đủ pháp lý, năng lực theo quy định để thỏa thuận, thống nhất các nội dung, quy mô đầu tư xây dựng, hiệu quả đầu tư, báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét.

Cùng với đó, trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều kiện đặc thù của quân đội, Bộ Quốc phòng có văn bản giới thiệu doanh nghiệp tham gia để cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu theo các quy định của pháp luật để lựa chọn chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội cho cán bộ quân đội.

Chấm dứt hoạt động dự án bệnh viện "nằm trên giấy" ở Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 15/1/2020 về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Đức của Công ty Cổ phần Biển Đông (Công ty Biển Đông).

Dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Đức trước đây có tên là Bệnh viện đa khoa tư nhân phụ sản và nhi đồng Nhân Đức, toạ lạc trên đường 51C, phường 12, TP. Vũng Tàu. Chủ đầu tư dự án này là Công ty Biển Đông, được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 35/GCN.UB ngày 16/9/2002 và điều chỉnh Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 778/UBND.VP ngày 24/2/2003.

Tháng 9/2008, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 2240/SXD-KTQH về việc thoả thuận địa điểm lại, lập dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Nhân Đức tại đường 3-2, phường 12, TP. Vũng Tàu. Đến đầu năm 2009, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản về việc thay đổi quy mô Bệnh viện đa khoa Nhân Đức từ 100 giường lên 300 giường.

Từ thời điểm được cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư, thoả thuận địa điểm lại và lập dự án đầu tư xây dựng đến nay, dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Đức vẫn chỉ “nằm trên giấy”. Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định chấm dứt hoạt động dự án, chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho Công ty Biển Đông. Mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh nếu có, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm.

Lý do chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Đức được UBND tỉnh đưa ra là dự án chậm triển khai thực hiện, vi phạm điểm g, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư 2014, tức sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao các sở như Sở Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Vũng Tàu và Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan thực hiện các thủ tục liên quan sau khi chấm dứt hoạt động dự án thuộc lĩnh vực của ngành quản lý.

P.V (tổng hợp)

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/2/2020 tại chuyên mục Bất động sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Bất động sản