Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 24/04/2021

UBND tỉnh Hải Dương nói gì về Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng

Văn Bình - Đức Huấn, 08:25 08/04/2021

UBND tỉnh Hải Dương nói gì về việc tính tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam thực hiện dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

Pháp luật quy định: Tính tiền sử dụng đất ở thời điểm giao đất

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đưa tin trong bài viết: “UBND tỉnh Hải Dương nên xem lại Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng”. Nội dung bài viết thông tin về việc UBND tỉnh Hải Dương quyết định phương án thu tiền sử dụng đất (giá sàn) ở thời điểm chưa giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam - Chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng.

Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng do Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam làm chủ đầu tư

Cụ thể như sau: Tại Quyết định số 1707/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 05/06/2017 về việc phê duyệt giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất (giá sàn) làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất (giá sàn) làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương Quyết định phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện với tổng diện tích đất quy hoạch là 97.007m2 trong đó: Diện tích đất kinh doanh có thu tiền sử dụng đất là: 37.750,63m2, bao gồm: đất ở 35.470,5m2 và 2.280,13m2 đất thương mại, dịch vụ.

Tại thời điểm xác định giá đất cụ thể là vào tháng 4 năm 2017. Giá trị lô đất của dự án là 60.955.397.000 đồng; Chi phí giải phóng mặt bằng: 19.290.015.000 đồng. Tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất có thu tiền của dự án: 60.955.397.000 đồng - 19.290.015.000 đồng = 41.665.381.400 đồng (làm tròn) 41.665.381.000 đồng (Bốn mươi mốt tỷ, sáu trăm sáu mưới lăm triệu, ba trăm tám mươi mốt nghìn đồng). Quyết định nêu rõ: "Sau khi có quyết định trúng thầu nhà đầu tư có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định".

Đây là thời điểm UBND tỉnh Hải Dương chưa giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam để thực hiện dự án. Bởi đến ngày 23/1/2018 UBND tỉnh Hải Dương mới thực hiện giao đất lần 1 thông qua quyết định số 370/QĐ-UBND.

Tiếp đó, đến tháng 4/2020 UBND tỉnh Hải Dương thực hiện giao đất lần 2 và đến ngày 25/12/2020 UBND tỉnh Hải Dương thực hiện giao đất lần 3 cho Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam. Tổng diện tích đất sau 3 lần Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam được giao là 97.007 m2.

Mặc dù đã thực hiện giao đất lần 1 cho Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam để thực hiện dự án khu dân cư mới xã Đoàn Tùng vào tháng 1/2018 và lần 2 vào tháng 4/2020 là thế nhưng đến tháng 9/2020 UBND tỉnh Hải Dương mới thực hiện việc tính tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án ở hai lần giao này.

UBND tỉnh Hải Dương nói gì về việc tính tiền sử dụng đất của dự án khu dân cư mới xã Đoàn Tùng

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương về việc Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc cung cấp thông tin cho phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam về dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, ngày 05/4/2021 làm việc với phóng viên, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cho biết: Năm 2017 UBND tỉnh Hải Dương quyết định phê duyệt giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất khi chưa giao đất cho chủ đầu tư, đấy chỉ là giá sàn để lựa chọn nhà đầu tư. Và đến ngày 28/9/2020 UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định số 2920/QĐ-UBND về việc tính tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam để thực hiện dự án khu dân cư mới xã Đoàn Tùng.

Quyết định số 2920/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Tại Quyết định số 2920/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 28/9/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam để thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương quyết định phê duyệt giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam tại thời điểm tính giá đất giao đất đợt 1: Tháng 10 năm 2019; Thời điểm tính giá đất giao đất đợt 2: Tháng 4 năm 2020.

Trong đó:

Tiền sử dụng đất đợt 1 của dự án: 45.641.467.000 đồng (tính tròn)

Tiền sử dụng đất đợt 2 của dự án: 39.461.074.000 đồng (tính tròn)

Tổng số tiền sử dụng đất của dự án (đợt 1+đợt 2): 85.102.541.000 đồng

Giá đất cụ thể bình quân của dự án: 2.399.000 đồng/m2 ( tính tròn).

Tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước (sau khi khấu trừ tiền GPMB ứng trước phân bổ cho diện tích tính tiền sử dụng đất 18.123.467.000 đồng và chi phí thuê tư vấn 79.200.000 đồng), số tiền phải nộp là: 66.899.874.000 đồng (Sáu mưới sáu tỷ, tám trăm chín mươi triệu, tám trăm bảy mươi tư nghìn đồng).

Có thể thấy, tại quyết định này số tiền sử dụng đất mà Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam phải nộp ngân sách vượt xa rất nhiều so với giá sàn tại quyết định năm 2017. Thậm chí, số tiền này còn chưa bao gồm tiền sử dụng đất ở đợt giao đất lần 3 tháng vào tháng 12/2020.

Tại Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 370/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 23/1/2018 về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất (lần 1) cho Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam thực hiện dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện có ghi rõ: Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam nộp tiền sử dụng đất theo Hợp đồng số 07/2017/HĐ-ĐT ngày 17/11/2017 giữa UBND huyện Thanh Miện và Công ty cổ phần đầu tư DVS Việt Nam.

Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đang tiếp tục liên hệ với UBND huyện Thanh Miện để tiếp cận hợp đồng và đưa thông tin khách quan tới bạn đọc về việc này.

Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết UBND tỉnh Hải Dương nói gì về Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng tại chuyên mục Bất động sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Bất động sản