Thứ năm, 08/12/2022 12:51 (GMT+7)
Giải bài toán đầu tư bất động sản
Kiểu đầu tư bất động sản bơm thổi, theo tâm lý đám đông đang bị loại dần ra khỏi thị trường. Thay vào đó, xu hướng đầu tư trung – dài hạn lên ngôi, là thời của các bất động sản đảm bảo giá trị thật, tính thanh khoản cao.