Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 06/06/2020

Hà Nội triển khai kế hoạch thí điểm chính quyền đô thị

Mtđt, 14:52 22/03/2020

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 932 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu triển khai về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 932/UBND-NC ngày 8/yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu triển khai Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31-12-2019 của Thành ủy Hà Nội, triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nội vụ là đầu mối tham mưu UBND thành phố làm việc với Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND phường; tham mưu về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường khi thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, là đầu mối tham mưu báo cáo để UBND thành phố đề xuất Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền về một số cơ chế, chính sách đặc thù về kinh tế, tài chính, ngân sách, đất đai... đối với thành phố Hà Nội. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, các ủy ban của Quốc hội để thực hiện trình tự, thủ tục thẩm định, trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết...

Ngày 27/11/2019, Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội với hơn 81% đại biểu tán thành.

Theo nghị quyết, chính quyền các phường thuộc khu vực đô thị (quận, thị xã) của Hà Nội sẽ chỉ còn UBND. Các cấp chính quyền khác vẫn gồm HĐND và UBND. Mô hình này được thực hiện từ 1/7/2021 đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thí điểm.

UBND phường sẽ gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và công chức khác, trong đó Chủ tịch có quyền tự quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của phường do mình quản lý.

Chủ tịch, Phó chủ tịch phường do Chủ tịch UBND quận, thị xã bổ nhiệm. Chủ tịch phường chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND, Chủ tịch quận, thị xã về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; trực tiếp quản lý công chức phường theo quy định. Khi Chủ tịch phường vắng mặt thì Phó chủ tịch được uỷ nhiệm thay mặt điều hành và giải quyết công việc trên địa bàn.

UBND phường được đề xuất các chương trình, dự án đầu tư công dùng vốn ngân sách nhà nước; thực hiện chương trình, dự án đầu tư công theo phân cấp quản lý; đề xuất các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm.

UBND phường không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội triển khai kế hoạch thí điểm chính quyền đô thị tại chuyên mục Đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đô thị