Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 24/04/2021

Hải Phòng mở rộng đô thị, Việt Nam dự kiến có 8 TP trực thuộc TW

Đồng Văn Nam, 16:50 01/03/2021

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021, phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Theo Danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg, thành phố Hải Phòng sẽ mở rộng đô thị và hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I đã được xếp hạng:

Tại các thị trấn: Thị trấn Minh Đức, Núi Đèo (thuộc huyện Thủy Nguyên), thị trấn Tiên Lãng (thuộc huyện Tiên Lãng), thị trấn Cát Bà (thuộc huyện Cát Hải) sẽ được phân loại đô thì từ loại V lên loại VI trong giai đoạn từ năm 2021-2025 và các Thị trấn An Lão (thuộc huyện An Lão), thị trấn Núi Đối (thuộc huyện Kiến Thụy), thị trấn Vĩnh Bảo (thuộc huyện Vĩnh Bảo) sẽ được phân loại đô thì từ loại V lên loại VI trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030 đồng thời các đô thị mới: Quảng Thanh, Lưu Kiếm, Hòa Bình (thuộc huyện Thủy Nguyên), Hùng Thắng (thuộc huyện Tiên Lãng), Tam Cường (thuộc huyện Vĩnh Bảo), Bạch Long Vỹ (thuộc huyện Bạch Long Vỹ) cũng sẽ được phân loại đô thị loại V trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030.

Khu trung tâm huyện Kiến Thụy

Tại huyện Thủy Nguyên: Đô thị (dự kiến thành lập thành phố) sẽ được phân loại đô thì từ loại V lên loại III trong giai đoạn từ năm 2021-2025.

Khu đô thị Bắc Sông Cấm mở rộng không gian đô thị sang huyện Thủy Nguyên

Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhạnh tiến độ công tác chuẩn bị, hoàn thiện thủ tục để triển khai các dự án, công trình trọng điểm thực hiện 3 giải pháp đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVI và Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức lập, triển khai Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020-2025 nhằm mục tiêu xây dựng chỉnh trang đô thị thành phố đến năm 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị đặc biệt; khẩn trương triển khai xây dựng 7 công viên cây xanh trên địa bàn 07 quận.

Ngoài ra, đáng chú ý dự kiến Việt Nam sẽ có 3 tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Ninh; Thừa Thiên Huế; Khánh Hòa.

Ngã 6 thành phố Bắc Ninh

Thừa Thiên - Huế dự kiến sẽ là một trong 3 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa Thừa dự kiến sẽ là một trong 3 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; rà soát công tác quy hoạch đô thị, hướng dẫn các địa phương lập đề án phân loại đô thị; tổ chức thực hiện thẩm định, công nhận loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tích hợp kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia bảo đảm phát triển hệ thống đô thị toàn quốc thống nhất qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng mở rộng đô thị, Việt Nam dự kiến có 8 TP trực thuộc TW tại chuyên mục Đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đô thị