Hà Nội, Thứ Năm Ngày 22/10/2020

Cao Bằng: Cải tạo, nâng cấp đường vào mốc 854 xã Lý Quốc

Nhung Nguyễn, 08:27 16/01/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã kí quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) tại công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào mốc 854, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Dựa theo, Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm định số 2386/BC –SKHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) và căn cứ vào các luật, thông tư liên quan.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Cao Bằng đã quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) tại công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào mốc 854 (giai đoạn từ Bản Khoòng vào mốc 854), xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Quyết định nêu rõ: “Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, lập Kế hoạch thực hiện theo thứ tự ưu tiên đầu tư; được phép mở thầu khi nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện hợp đồng, thực hiện theo mức vốn được giao để không gây nên nợ đọng xây dựng cơ bản, phương án giải phóng mặt bằng khả thi sẵn sàng phục vụ thi công công trình; thực hiện dự án theo các quy định hiện hành”.

UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; Giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Thủ tướng các cơ quan kiên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bạn đang đọc bài viết Cao Bằng: Cải tạo, nâng cấp đường vào mốc 854 xã Lý Quốc tại chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc