Hà Nội, Thứ Hai Ngày 14/06/2021

Hà Nội hỗ trợ người dân khu vực xung quanh khu xử lý rác thải

Bùi Phương, 16:01 27/12/2018

Ngày 21/12/2018 UBND Hà Nội ra quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn.

Cụ thể, Hà Nội quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Hà Nội.

Trong quyết định có chỉ rõ các Sở và các cơ quan chức năng phải phối kết hợp để thực hiện quyết định một cách có hiệu quả nhất. Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong dự toán chi ngân sách huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt.

Ảnh minh họa.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường tại các khu xử lý trên địa bàn Thành phố; đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường hàng năm và báo cáo UBND Thành phố theo quy định; cập nhật các chính sách để chủ trì nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ cho người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường theo đúng quy định.

Đối với UBND các xã, thị trấn thuộc vùng ảnh hưởng môi trường thực hiện điều tra, thống kê cá nhân và diện tích đất canh tác thuộc đối tượng hưởng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường làm căn cứ lập dự toán kinh phí hỗ trợ.

Ảnh minh họa.

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu – chi ngân sách, tiến hành lập dự toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ vùng ảnh hưởng, môi trường trên địa bàn, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt. Chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định. Đồng thời, quản lý, tổng hợp báo cáo công tác chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường hàng năm và thực hiện quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2018.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các Quyết định sau đây của UBND TP hết hiệu lực thi hành, gồm: Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND TP ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP Hà Nội; Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 7/2/2014 của UBND TP về việc ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1.000m tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 04/6/2016 của UBND TP về việc phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1.000 quy định tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 7/2/2014 của UBND TP Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội hỗ trợ người dân khu vực xung quanh khu xử lý rác thải tại chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc