Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 26/04/2019

Thái Bình: Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Cty CPPT công nghệ Nano

Nhung Nguyễn, 14:08 08/01/2019

UBND tỉnh Thái Bình vừa gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Nano tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình tại quyết định số 3596/QĐ-UBND.

Cụ thể, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Thông qua Luật, Nghị định, UBND tỉnh Thái Bình đưa ra quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Nano tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Được biết, diện tích chậm tiến độ được gia hạn sử dụng là 2.480,3m2, dùng để xây dựng Cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, vật tư thiết bị trường học và dịch vụ tổng hợp.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thái Bình chỉ rõ “Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Nano chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong Dự án đầu tư được UbND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 08121000492 ngày 27/4/2015 kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa”.

Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Nano phải có trách nhiệm nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện Dự án theo quy định của Pháp luật và khẩn trương thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình để đưa đất vào sử dụng.

Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng kí đất đai chuyển thông tin địa chính sang Cục Thuế tỉnh để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính đối với thời gian gia hạn sử dụng đất của Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Nano. Cục thuế tỉnh thông báo cho Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Nano nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian gian được gia hạn.

Ngoài ra, Sở tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Bình, UBND xã Vũ Chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Nano.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Cty CPPT công nghệ Nano tại chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc