Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 26/04/2019

Thái Bình: UBND xã Đông Mỹ được chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Mtđt, 14:09 08/01/2019

Ngày 7/1, UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định số 54/QĐ-UBND về việc cho phép UBND xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư.

Cụ thể, dựa theo căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Ngoài ra, còn xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 707/TTr-STNMT ngày 18/12/2018.

Ảnh minh họa.

Qua đó, UBND tỉnh Thái Bình quyết định cho phép UBND xã Đông Mỹ chuyển mục đích sử dụng 5.470,0m2 đất thuộc địa giới hành chính xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình để thực hiện quy hoạch dân cư.

Trong đó, diện tích quy hoạch đất ở (32 lô) là 3.093,0m2; Diện tích đất quy hoạch giao thông, hạ tầng kỹ thuật là 2.382,0m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ trích lục địa chính khu đất số TL: 01-2017 tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình lập ngày 28/3/2017.

UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: “Giao cho UBND thành phố Thái Bình tổ chức đấu giá công khai quyền sử dụng đất diện tích ở tại khu đất trên theo quy định. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Đồng thời giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng kí đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này gồm có: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tìa nguyên và Môi trường, Thủ tướng các ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: UBND xã Đông Mỹ được chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc