Hà Nội, Thứ Tư Ngày 03/06/2020

TP.HCM: Hơn 96.000ha đất bị thoái hóa

Ngọc Bùi, 11:10 15/05/2019

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 1822/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu. Kết quả điều tra có 96.807ha đất bị thoái hóa, chiếm 85,35% diện tích điều tra.

Tổng diện tích đất bị thoái hóa trên địa bàn TP là 96.807ha, chiếm 85,35% diện tích điều tra của TP. Trong đó, 61.866ha thoái hóa nặng, chiếm 54,54%; thoái hóa trung bình là 18.916ha, chiếm 16,68%; thoái hóa nhẹ 16.025ha, chiếm 14,13%.

Trong tổng diện tích đất bị thoái hóa, đất sản xuất nông nghiệp là 49.341ha/64.236ha đất bị thoái hóa (chiếm 76,81%); đất lâm nghiệp là 35.593 ha/35.685ha đất bị thoái hóa (chiếm 99,74%); đất nuôi trồng thủy sản là 8.884 ha/10.503ha đất bị thoái hóa (chiếm 84,58%); đất làm muối là 1.709ha đất bị thoái hóa, chiếm 100% diện tích đất làm muối của TP; đất nông nghiệp khác là 361ha/386ha đất bị thoái hóa (chiếm 93,52%); đất bằng chưa sử dụng là 919ha đất bị thoái hóa, chiếm 100% diện tích đất bằng chưa sử dụng của TP.

Đất sản sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM đang bị thoái hóa nặng.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của TP tổ chức công khai kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu của TP trên cổng thông tin điện tử của UBND TP theo quy định. Đồng thời, thực hiện báo cáo số liệu điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu của TP về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, Sở này cũng được UBND TP giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của TP, UBND 24 quận, huyện và các đơn vị khác có liên quan tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả sản phẩm của dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đúng theo quy định.

UBND TP yêu cầu các sở, ngành của TP, UBND 24 quận, huyện căn cứ kết quả số liệu thoái hóa đất có biện pháp, phương án quản lý, khai thác, sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, hợp lý và bền vững, giảm thiểu tối đa thoái hóa đất trên địa bàn.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Hơn 96.000ha đất bị thoái hóa tại chuyên mục Đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đô thị