Hà Nội, Chủ nhật Ngày 16/05/2021

Hà Nội thắt chặt quản lý trật tự xây dựng

N.Khánh, 15:27 19/03/2019

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Theo đó, Quyết định gồm 20 điều, quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó nêu rõ trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tham gia phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt xây dựng trên địa bàn TP phải tuân thủ Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan.

Thực hiện cưỡng chế thu hồi ô đất 4.5-Nơ đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân.

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng có nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và các cơ quan truyền thông của thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng trên địa bàn.

Thông tin kết quả cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình do Sở Xây dựng cấp phép đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có công trình được cấp phép để phối hợp quản lý. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp huyện trong công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND TP; Đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về tên tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, nội dung vi phạm, hình thức xử phạt, việc khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm trật tự xây dựng gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội khi có đề nghị của UBND cấp huyện.

Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và ban hành các quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra, phúc tra thường xuyên hoặc đột xuất các kết quả kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm của các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị để kịp thời phát hiện, hướng dẫn và đôn đốc các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị khắc phục các sai phạm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Đề xuất xử lý trách nhiệm cán bộ do thiếu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm.

Quyết định cũng cũng nêu rõ trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện, cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, Công an TP, Công an cấp huyện, cấp xã theo phân cấp quản lý của ngành. Các Sở, ban, ngành của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP về các nội dung có liên quan được giao quản lý.

Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở xây dựng Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Các quy định trước đây có nội dung trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2019.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội thắt chặt quản lý trật tự xây dựng tại chuyên mục Trật tự đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Trật tự đô thị