Hà Nội, Chủ nhật Ngày 22/09/2019
Ngày 14/6, UBND quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng về thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 TP về “Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn TP” và triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm.