Hà Nội, Thứ Hai Ngày 02/08/2021
Giá nhiều loại VLXD tăng cao đặc biệt là giá thép, các chuyên gia dự báo, nếu không kìm hãm đà tăng giá các vật tư thì nhiều khả năng BĐS sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, ảnh hưởng người mua nhà.
1 2 3 4 5 ... 14