Thứ sáu, 20/05/2022 05:33 (GMT+7)
Tiếp cận vốn mua nhà ở xã hội
Rất nhiều người chưa có nhà thực sự mong ngóng trông gói vay nhà ở xã hội (NOXH) với lãi suất 4,8% do Chính phủ vừa ban hành. Nhưng ai sẽ được thụ hưởng gói này và thủ tục vay ra sao?