Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 17/04/2021

Gia Lai: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

DIỆP HOÀNG, 08:22 26/08/2019

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Văn bản số 1789/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo Văn bản trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm. Cụ thể, tăng cường trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp trong việc triển khai, thực hiện Phong trào. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu, cơ quan, đoàn thể và người dân hưởng ứng thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống của con người trong gia đình, làng xóm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới.

Văn bản của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng lộ trình, xác định thời gian thực hiện các nội dung có trọng tâm, trọng điểm; coi việc thực hiện Phong trào là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn thực hiện Phong trào trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao trách nhiệm hiệu quả công tác trong thực hiện Phong trào. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, già làng, người có uy tín trong cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, già làng, người có uy tín trong cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ngoài ra, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của Phong trào; tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở. Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa, có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện Phong trào phù hợp với thực tiễn của địa phương. Các cấp, các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào chủ động xây dựng nội dung phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động thực hiện Phong trào theo hình thức xã hội hóa. Các địa phương cần ưu tiên đầu tư kinh phí, nhân lực cho các hoạt động nhằm triển khai việc thực hiện Phong trào có hiệu quả.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại chuyên mục Đời sống - Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đời sống - Xã hội